หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หาสาเหตุปลาตายในแม่น้ำมูล

หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หาสาเหตุปลาตายในแม่น้ำมูล

หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หาสาเหตุปลาตายในแม่น้ำมูล

รูปข่าว : หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หาสาเหตุปลาตายในแม่น้ำมูล

หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หาสาเหตุปลาตายในแม่น้ำมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หลังชาวบ้านเชื่อว่า เป็นสาเหตุของปลาตายในแม่น้ำมูล อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม, สาธารณสุข, และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสอบโรงงานแป้งมันสำปะหลัง 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำมูล ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย หลังสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปลาในลำน้ำมูลลอยตายจำนวนมาก โดยชาวบ้านเชื่อว่า สาเหตุอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ 

    
ผลการตรวจสอบพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่มีรั่วซึม เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดจึงเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบอีกครั้ง ส่วนสาเหตุของปลาตาย คาดว่า อาจเกิดจากสารอาหารในแหล่งน้ำมีมากเกินไป ทำให้ค่าออกซิเจนค่อนข้างต่ำ จึงนำน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพแหล่งน้ำ


กลับขึ้นด้านบน