หลายองค์กรร่วมรณรงค์ยุติคุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

หลายองค์กรร่วมรณรงค์ยุติคุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

หลายองค์กรร่วมรณรงค์ยุติคุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รูปข่าว : หลายองค์กรร่วมรณรงค์ยุติคุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

หลายองค์กรร่วมรณรงค์ยุติคุกคามทางเพศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เวทีเสวนา หยุดการคุกคามทางเพศของวัยรุ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เเละกลุ่มเยาวชน เผยผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วงเดือนมีนาคม พบว่า กลุ่มวัยรุ่นหญิงถูกลวนลาม เเละคุกคามทางเพศ ในช่วงสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง

    
ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้ลวนลาม คุกคามทางเพศนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59 ระบุว่า สาเหตุหลักมาจากการดื่มสุรา รองลงมาคือค่านิยมที่ผิด , ไม่เคารพสิทธิผู้อื่น , เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีมาตรการควบคุมเข้มงวด ขณะที่วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 54 ให้ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้กับการสาดน้ำประเเป้ง ส่วนการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีเพียงร้อยละ 20

    
สำหรับข้อเสนอที่ไม่ให้เกิดปัญหาลวนลาม วงเสวนาเสนอว่า เจ้าภาพการจัดงานต้องสร้างพื้นที่เล่นน้ำปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และภาครัฐต้องบูรณาการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน