องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น- คมนาคมเตรียมลงนามข้อตกลง ต้านคอร์รัปชั่นโครงการรัฐ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น- คมนาคมเตรียมลงนามข้อตกลง ต้านคอร์รัปชั่นโครงการรัฐ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น- คมนาคมเตรียมลงนามข้อตกลง ต้านคอร์รัปชั่นโครงการรัฐ

รูปข่าว : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น- คมนาคมเตรียมลงนามข้อตกลง ต้านคอร์รัปชั่นโครงการรัฐ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น- คมนาคมเตรียมลงนามข้อตกลง ต้านคอร์รัปชั่นโครงการรัฐ หลายฝ่ายสังเกตปัญหาการทุจริตโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ล่าสุดองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นเตรียมลงนามข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับกระทรวงคมนาคมปลายเดือนเม.ย.2556 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ

หลังจากที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องปัญหาการทุจริต จากการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยันว่า จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส การเบิกใช้เงินเป็นไปตามกรอบกฎหมาย

สำหรับความคืบหน้าร่างข้อตกลงคุณธรรม เพื่อตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินโครงการของรัฐบาล คาดว่าจะมีลงนามร่วมกันปลายเดือนเมษายนนี้ ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มผู้รับงานไทยและต่างชาติ และกลุ่มผู้สังเกตการณ์ที่จะเข้าร่วมตรวจสอบโครงการ หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจะเน้นเข้าไปตรวจสอบใน 3 โครงการใหญ่ของรัฐบาล ได้แก่ โครงการ 2 ล้านล้านบาท, โครงการบริหารจัดการน้ำ และการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 3,000 พันคัน

ขณะที่นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการอย่างใกล้ชิดเพราะใช้เงินถึง 2 ล้านล้านบาท ซึ่งหากทุจริตเพียงร้อยละ 30 จะเสียหายถึง 600,000 ล้านบาท

และมีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่เชื่อว่าจะป้องกันทุจริตได้เพียงบางส่วน ซึ่งการแก้ปัญหาระยะยาว คือ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปฎิเสธทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


กลับขึ้นด้านบน