นักวิทยาศาสตร์เผยไม้ประดับช่วยลดมลพิษ

นักวิทยาศาสตร์เผยไม้ประดับช่วยลดมลพิษ

นักวิทยาศาสตร์เผยไม้ประดับช่วยลดมลพิษ

รูปข่าว : นักวิทยาศาสตร์เผยไม้ประดับช่วยลดมลพิษ

นักวิทยาศาสตร์เผยไม้ประดับช่วยลดมลพิษ นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าได้ทดสอบความสามารถของพืชพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 50 ชนิด พบว่าพืชบางชนิดมีความสามารถในการดูดสารพิษ และแนะนำให้ไปใช้ในอาคารที่ทำงาน และที่บ้าน เพื่อช่วยลดมลพิษ

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซ่าได้ทดสอบความสามารถของพืชพันธุ์ต่างๆ ประมาณ 50 ชนิด จากการทดสอบความสามารถของพืชบางชนิดในการลดสารพิษจำพวกสารอินทรีย์ที่ระเหยง่าย พบว่า ดอกเบญจมาศ หรือที่ใช้ทำน้ำเก๊กฮวย สามารถขจัดสารมลพิษได้มากกว่าร้อยละ 90 เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง

หมากเหลือง เป็นไม้ประดับภายในอาคารที่นิยมเป็นอย่างมาก มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และคายความชื้นให้แก่อากาศภายในห้องได้มาก และยังมีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษจากอากาศได้ปริมาณมากเมื่อเทียบกับไม้ประดับด้วยกัน เป็นไม้ประดับที่แนะนำให้ปลูกภายในอาคาร หรือ บ้านเรือน

สาวน้อยประแป้ง เป็นไม้ประดับอีกอย่างที่สามารถปลุกได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร และยังเลี้ยงง่าย สามารถช่วยลดไซลีน โทลูอีน ที่เกิดจากไม้อัด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ สีทาห้องในอัตราสูงได้ที่ เพราะหากสูดดมสารนี้ในระยะสั้นจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ วิงเวียน หน้ามืด


กลับขึ้นด้านบน