พาณิชย์ขยายช่องทางสินค้าโอทอปสู่ห้างสรรพสินค้า

พาณิชย์ขยายช่องทางสินค้าโอทอปสู่ห้างสรรพสินค้า

พาณิชย์ขยายช่องทางสินค้าโอทอปสู่ห้างสรรพสินค้า

รูปข่าว : พาณิชย์ขยายช่องทางสินค้าโอทอปสู่ห้างสรรพสินค้า

พาณิชย์ขยายช่องทางสินค้าโอทอปสู่ห้างสรรพสินค้า กระทรวงพาณิชย์ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปในห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่มักวางชุมชนต่างๆ คาดจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าโอทอปให้เพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัว

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือโอทอป เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2545 แต่ 12 ปีที่ผ่านมา สินค้าโอทอปยังคงขาดการพัฒนาทั้งในเรื่องของคุณภาพ การตลาด ทำให้สินค้าไม่สามารถกระจายสู่วงกว้างได้ กระทรวงพาณิชย์จึงจะร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ขยายตลาดสินค้าโอทอป สู่ช่องทางการค้าปลีก โดยนำไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา สินค้าโอทอปมีมูลค่าการค้ากว่า 100,000 ล้านบาท โดยส่งออกประมาณร้อยละ 10-20 จากปริมาณส่งออกสินค้าทั้งหมด

กระทรวงพาณิชย์ระบุว่าการขยายช่องทางการตลาดจะเพิ่มมูลค่าการค้าในกลุ่มสินค้าโอทอป และคาดว่าในภายใน 5 ปีนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกเท่าตัว ผู้ประกอบการโอทอปบางรายเห็นว่าแนวทางการขยายตลาดสินค้าเป็นเรื่องดี แต่ห่วงเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายให้กับห้างสรรพสินค้าทั้งในรูปภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคด้านภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับผู้ประกอบการ


กลับขึ้นด้านบน