นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย

นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย

นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย

รูปข่าว : นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย

นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย นักวิชาการเสนอภาครัฐ พิจารณานโยบายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทย

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ คณบดี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า พื้นที่ขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย มีคุณค่าทางระบบนิเวศสูง และอยู่ระหว่างการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ขณะที่วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่เครือข่ายปกป้องเกาะแห่งชีวิต ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจและประชาชน ทำกิจกรรมเดินรอบเกาะสมุย ซึ่งจะใช้เวลา 7 วัน เพื่อสื่อสารให้คนไทยทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากสัมปทานขุดเจาะสำรวจแหล่งพลังงานในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งอยู่ห่างใกล้เกาะเต่า, เกาะพงัน และหมู่เกาะอ่างทอง ของ 3 บริษัท คือ บริษัท ซาลามานเดอร์ , บริษัท ซีอีซี และ บริษัทบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ช่วงเดือนเม.ย.2556


กลับขึ้นด้านบน