ทอท.เตรียมแผนรับมือจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 – 14 เม.ย. ไม่เพียงพอ

ทอท.เตรียมแผนรับมือจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 – 14 เม.ย. ไม่เพียงพอ

ทอท.เตรียมแผนรับมือจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 – 14 เม.ย. ไม่เพียงพอ

รูปข่าว : ทอท.เตรียมแผนรับมือจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 – 14 เม.ย. ไม่เพียงพอ

ทอท.เตรียมแผนรับมือจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 – 14 เม.ย. ไม่เพียงพอ การท่าอากาศยานไทย จำกัด เตรียมรองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงที่พม่าและมาเลเซียหยุดส่งก๊าซให้ประเทศไทย

 จากกรณีที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าและประเทศมาเลเซีย แจ้งปิดระบบเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 5 – 14 เมษายน 2556 นั้น กรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ เนื่องจาก  ปัจจุบัน ทสภ.ใช้ไฟฟ้าจากโรงผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น (District Cooling System and Power Plant Co.,Ltd. : DCAP) ซึ่งตั้งอยู่ใน ทสภ. มีกำลังการผลิต 83 เมกะวัตต์ มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จากสถานีไฟฟ้าอ่อนนุช มีกำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ และสถานีไฟฟ้าหนองจอก มีกำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ ซึ่งส่วนใหญ่ ทสภ.ใช้กำลังไฟฟ้าจาก  DCAP วันละ 38 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ทสภ.ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยวันละประมาณ 1 ล้านยูนิต โดยจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณไม่เกินวันละ 48 เมกะวัตต์ ดังนั้น ในช่วงวันที่ 5 – 14 เมษายน 2556 ทอท.คาดว่า ทสภ.จะมีกระแสไฟฟ้าเพียงพอในการให้บริการ

     
สำหรับ ทดม.จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องสำรองไฟฟ้าติดตั้งตามอาคารต่างๆ จำนวน 47 เครื่อง น้ำมันที่ใช้ในการปั่นไฟ 48 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าตกในช่วงวันดังกล่าว และได้มีการประสานงานกับ กฟน.อย่างใกล้ชิด ซึ่ง กฟน.จะจัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่ ทดม.ในช่วงดังกล่าวอีกด้วย ส่วนท่าอากาศยานอื่นๆ ของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต  กฟน.ได้ยืนยันแล้วว่าจะไม่ได้รับผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน
นอกจากนั้น ปัจจุบัน ทอท.ยังมีมาตรการเกี่ยวกับประหยัดไฟฟ้าและพลังงานตามนโยบายรัฐบาล โดยในเบื้องต้นได้ให้ผู้บริหาร และพนักงานไม่ต้องใส่สูทมาทำงาน ปรับอุณหภูมิตามอาคารต่างๆ ให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ปิด – เปิดไฟฟ้า เท่าที่ใช้งาน เช่น ปิดไฟหลังจากใช้ห้องน้ำเสร็จ ตลอดจนรณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ในอาคารสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย
 


กลับขึ้นด้านบน