กบอ.พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ำ

กบอ.พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ำ

กบอ.พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ำ

รูปข่าว : กบอ.พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ำ

 กบอ.พัฒนาระบบพยากรณ์เตือนภัยน้ำ กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ.เปิดเผยว่า ขณะนี้ระบบพยากรณ์เตือนภัยของไทยสามารถพยากรณ์ฝนได้ล่วงหน้า 3 วัน อย่างแม่นยำและสามารถพยากรณ์น้ำฝนที่จะตกลงมาให้เปลี่ยนมาเป็นแบบจำลองปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งจะทำให้ทราบล่วงหน้าจุดที่น้ำจะล้นตลิ่งเข้าท่วม

นายรอยล จิตรดอน กรรมการ กบอ. เปิดเผยว่า  ได้ถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่เริ่มมาจากโครงการเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2541 จนปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถคาดการณ์ฝนด้วยการทำแบบจำลองในระยะ 7 วันได้ โดยจะมีความแม่นยำร้อยละ 70-80 ในระยะ 3 วันล่วงหน้า และสามารถทำแบบจำลองน้ำต่อเนื่องเพื่อทำนายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาว่าจะล้นตลิ่ง

   
 
จากปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา เพื่อให้ระบบการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน สามารถคาดการณ์สถานการณ์ฝนล่วงหน้าตลอดปีได้ โดยขณะนี้คาดการณ์ว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างหนัก จากการเข้าสู่ปีเอญนิโญ่ที่เป็นปีแล้ง แต่ฝนจะตกเร็วในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ลงได้

   

นายรอยลบอกอีกว่า สถานการณ์ฝนในปีนี้ น่าจะคล้ายกับปี 2551 ที่จะมีฝนมากในฤดูฝนที่ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ส่วนภาคใต้อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงปลายปี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมได้

 

 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน