ประธานาธิบดีพม่าเดินทางเยือนจีน

ประธานาธิบดีพม่าเดินทางเยือนจีน

ประธานาธิบดีพม่าเดินทางเยือนจีน

รูปข่าว : ประธานาธิบดีพม่าเดินทางเยือนจีน

ประธานาธิบดีพม่าเดินทางเยือนจีน ประธานาธิบดีจีนย้ำความสัมพันธ์ระหว่างจีน และพม่า ซึ่งต้องยึดหลักการความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ และเคารพซึ่งกัน และกัน หลังการหารือกับประธานาธิบดีพม่าซึ่งเดินทางเยือนเมืองซานหยา มณฑลไหหลำของจีน

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน พบปะหารือกับ พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่าที่เมืองซานหยา มณฑลไหหลำทางใต้ของจีน โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติ ความร่วมมือแบบทวิภาค และการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกัน นายสีย้ำว่าจีนจะยึดนโยบายที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน และหวังว่าการพัฒนาที่รวดเร็วของจีนจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่อยู่โดยรอบจีน โดยเฉพาะมิตรประเทศอย่างพม่า

นายสียังระบุว่าจีนให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศอย่างมาก และเห็นว่าทั้งพม่า และจีนควรยึดหลักความร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ และอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกัน และกัน ความเท่าเทียมกัน โดยจีนจะสนับสนุนให้บริษัทของจีนเข้าไปลงทุนการก่อสร้างในพม่า

พล.อ.เต็งเส่งเดินทางถึงเมืองซานหยาในวันนี้ และจะร่วมประชุมโป๋อ่าว ซึ่งเป็นการประชุมของผู้นำรัฐบาลจากประเทศในเอเชีย และภาคธุรกิจ ซึ่งจะมีการเปิดประชุมในวันพรุ่งนี้ โดย พล.อ.เต็งเส่ง ระบุว่า พม่าตั้งใจที่จะสนับสนุนการเจรจาสันติภาพในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพตามแนวชายแดน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากจีน


กลับขึ้นด้านบน