คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤต

คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤต

คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤต

รูปข่าว : คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤต

คุณภาพอากาศภาคเหนือยังวิกฤต หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายยังคงเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง ทำให้สถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่ยังเกินมาตรฐาน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายนำรถดับเพลิงออกฉีดพ่นละอองน้ำในย่านชุมชน เนื่องจากในพื้นที่ยังมีหมอกควันปกคลุม โดยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขณะนี้วัดคุณภาพอากาศได้สูงถึง 211 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอำเภอแม่สายวัดได้ถึง 272 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ส่วนการตรวจสอบพื้นที่ป่าในอำเภอห่างไกล และพื้นที่ริมทางในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายยังคงพบร่องรอยของไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวยที่มีไฟป่าหลายจุดทั้งป่าข้างทาง และบนภูเขาสูง คาดว่าชาวบ้านในพื้นที่เผาพื้นทางการเกษตรเพื่อเตรียมเพาะปลูก

ข้อมูลเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พบว่าอำเภอแม่สรวยเป็นพื้นที่มีการเกิดไฟป่ามากเป็นอันดับ 2 รองจากอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งมีพื้นที่ติดกัน

ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ กรมควบคุมมลพิษ พบค่าเฉลี่ยระหว่าง 91 - 272 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยจังหวัดที่พบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย รองลงมาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และลำปาง


กลับขึ้นด้านบน