ทอ.รับเครื่องบินขับไล่ "กริพเพน" ฝูงใหม่

ทอ.รับเครื่องบินขับไล่ "กริพเพน" ฝูงใหม่

ทอ.รับเครื่องบินขับไล่ "กริพเพน" ฝูงใหม่

รูปข่าว : ทอ.รับเครื่องบินขับไล่ "กริพเพน" ฝูงใหม่

ทอ.รับเครื่องบินขับไล่ กองทัพอากาศ จัดพิธีต้อนรับเครื่องบินขับไล่กริพเพน ระยะที่ 2 ชุดแรก จำนวน 3 เครื่อง ที่กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเตรียมปิดโครงการจัดหาเครื่องบินกริพเพนอย่างเป็นทางการปลายปีนี้ พร้อมสรุปชี้แจงการดำเนินโครงการต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการพัฒนาสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

เครื่องบินขับไล่กริพเพน 39 ซี แบบที่นั่งเดี่ยวจำนวน 3 เครื่อง ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพน ระยะที่ 2 เดินทางจากประเทศสวีเดน ถึงกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับ

นักบินสวีเดน เป็นผู้ทำการบินนำส่งเครื่อง ออกเดินทางจากเมืองลินโชปิง สวีเดน เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งแวะพักที่ประเทศ กรีก สหรัฐอาหรับเอมิเรต และอินเดีย ส่วนเครื่องบินขับไล่กริพเพน 39 ซี อีก 3 เครื่องที่เหลือ จะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนปีนี้


 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ระบุว่า โครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนเป็นไปตามแผนทุกขั้นตอน และมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถบูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศ และความร่วมมือระหว่างเหล่าทัพในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ยังมีแผนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดส่งเครื่องบินกริพเพน ร่วมในโครงการบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบมะละกา หากได้รับอนุมัติจากรัฐบาล และในปลายปีนี้กองทัพอากาศจะปิดโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการ


 

โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนของกองทัพอากาศ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ระหว่างปี 2551-2555 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยจัดหาเครื่องบินกริพเพนจำนวน 6 เครื่อง และอุปกรณ์ด้านยุทธการ การส่งกำลังบำรุง รวมทั้งข้อเสนอพิเศษ คือ เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศ แบบ ซาป 340 เออีดับเบิ้ลยู ( SAAB 340 AEW) และเครืองบินลำเลียงแบบซาป บี (SAAB 340 B )

และได้บรรจุเข้าประจำการกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และระยะที่ 2 ระหว่างปี 2554-2558 คือเครื่องบินกริพเพน 39 ซี จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องบินควบคุมแจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบซาป 340 เออีดับเบิ้ลยู(SAAB 340 AEW)

กองทัพอากาศฝึกอบรมบุคคลากรรองรับระบบกริพเพนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักบิน ขณะนี้มีนักบินกริพเพนที่มีความพร้อมในภารกิจต่างๆ รวมทั้งนักบินที่เชี่ยวชาญการบินแสดงสมรรถนะ


กลับขึ้นด้านบน