ชาววังหลวง จ.แพร่ ร้องรัฐแก้ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ

ชาววังหลวง จ.แพร่ ร้องรัฐแก้ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ

ชาววังหลวง จ.แพร่ ร้องรัฐแก้ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ

รูปข่าว : ชาววังหลวง จ.แพร่ ร้องรัฐแก้ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ

ชาววังหลวง จ.แพร่ ร้องรัฐแก้ปัญหาที่ดินถูกน้ำกัดเซาะ ชาวตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ หลังที่ดินถูกแม่น้ำยมกัดเซาะจนไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

ชาวบ้านในตำบลวังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ประสบปัญหาแม่น้ำยมกัดเซาะตลิ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก มากว่า 10 ปี โดยมีชาวบ้าน 14 คน ประสบปัญหาน้ำยมกัดเซาะที่ดิน และพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 50 ไร่

นายชัยยานนท์ สอนมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลวังหลวง กล่าวว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชวยเหลือ 3 ข้อ คือ ให้มีการสำรวจพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ กำหนดพิกัดให้แน่นอน ถมที่เพื่อให้ที่ดินกลับคืนมา,จ่ายเงินชดเชยให้ผู้เดือดร้อนจัดซื้อที่ดินใหม่ และจัดหาที่ดินชดเชยให้ผู้เดือดร้อน

โดยนายแพทย์นิยม วิวรรธนดิษฐกุล ส.ส.จังหวัดแพร่ ได้รับข้อเรียกร้องของชาวบ้านและให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจทำผังที่ดินเพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน