"นิคม" ค้านเปิดประชุมสภาฯ ถกวันแปรญัตติแก้รธน.ใหม่

"นิคม" ค้านเปิดประชุมสภาฯ ถกวันแปรญัตติแก้รธน.ใหม่

"นิคม" ค้านเปิดประชุมสภาฯ ถกวันแปรญัตติแก้รธน.ใหม่

รูปข่าว : "นิคม" ค้านเปิดประชุมสภาฯ ถกวันแปรญัตติแก้รธน.ใหม่

รัฐสภาปิดประชุมต่อเนื่องเกือบ15 วัน เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน ขณะที่นายนิคม ไวยรัชพานิช ในฐานะรองประธานรัฐสภา ไม่เห็นด้วยกับการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาวันแปรญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรายมาตรา ทั้ง 3 ฉบับอีกครั้ง

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณารับหลักการในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา จำนวน 3 ฉบับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้การประชุมจะปิดลงด้วยเหตุผลองค์ประชุมไม่ครบ ระหว่างพิจารณากรอบเวลาการแปรญัตติในร่างกฎหมายไม่แล้วเสร็จ โดยประธานรัฐสภาใช้อำนาจชี้ขาดให้ใช้เวลาตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา คือ 15 วัน ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเห็นว่า ไม่ชอบด้วยกระบวนการและเรียกร้องให้เปิดประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบเวลาอีกครั้ง

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ยืนยันว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน หรือ วิปทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ได้ประสานพิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด แต่ระบุว่า วิปวุฒิสภา สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 กรณี คือเปิดประชุมรัฐสภาอีกครั้ง หรือไม่เปิดประชุมรัฐสภาก็ได้ โดยไม่มีเหตุขัดข้องแต่อย่างใด โดยกล่าวย้ำว่า ขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

นายนิคม มองว่า ข้อเรียกร้องของพรรคฝ่ายค้าน เป็นเพียงการประวิงเวลาการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น เนื่องจากการแปรญัตติถือเป็นกระบวนการพิจารณารายละเอียด หรือการพิจาณาถ้อยคำในร่างกฎหมาย ซึ่งถือเป็นงานธุรการที่เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อที่ 96 ของรัฐสภาอยู่แล้ว จึงไม่สมเหตุสมผลที่จะเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบเวลาใหม่ เพราะการดำเนินการสมบูรณ์แล้ว

ขณะที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งงดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประจำวันที่ 10 เมษายน วันที่ 11 เมษายน และวันที่ 17 เมษายน โดยมีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ในวันที่ 18 เมษายน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบวาระ ที่จะพิจารณาญัตติหรือร่างกฎหมาย ที่ค้างอยู่มาพิจารณาตามนัดประชุม

มีข้อสังเกตถึงการงดการประชุมต่อเนื่องหลายวัน สอดคล้องกับช่วงวันหยุดในเทศกาลสงกรานต์ที่ ครม.มีมติให้เพิ่มวันหยุด ในวันที่ 12 เมษายน ทำให้วันหยุดต่อเนื่องเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน ที่เป็นวันทำการในระบบราชการ และประธานรัฐสภาสั่งงดประชุมเพิ่มเติมอีก 1 วัน คือ วันที่ 17 เมษายนอีก และเมื่อนับรวมวันประชุมรัฐสภานัดสุดท้าย เมื่อกลางดึกวันที่ 3 เมษายน ก็เกือบ 15 วันด้วยกัน


กลับขึ้นด้านบน