บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน 800 คน

บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน 800 คน

บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน 800 คน

รูปข่าว : บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน 800 คน

บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าปิดกิจการ ลูกจ้างตกงาน 800 คน วันนี้พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ย่านบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 800 คน ต้องกลายเป็นคนตกงานทันที เมื่อโรงงานได้ปิดกิจการแบบกระทันหัน โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จากก่อนหน้าได้มีการปิดโรงงานสาขาที่จังหวัดนครปฐมมาแล้ว ซึ่งการปิดกิจการลักษณะนี้ทำให้พนักงาน ทั้งที่เป็นแรงงานไทยและต่างด้าว เรียกร้องให้บริษัทฯ จ่ายเงินประกันสังคมและเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

จักรตัดเย็บเสื้อสำเร็จรูปของบริษัท มาสเตอร์พีซ การ์เม้นท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด เกือบ 2,000 ตัว หายไปจากโรงงานผลิต ทำให้พนักงานของบริษัท ที่มาทำงานในช่วงเช้าวันนี้รู้สึกตกใจ ที่บริษัทฯปิดกิจการกระทันหัน นางเพ็ญฟ้า เพียสา พนักงานบริษัท บอกว่า ตัวแทนของบริษัทแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบว่า บริษัทจะปิดกิจการลงในอีก 2 วันข้างหน้า นั่นหมายถึงเธอและแรงงานทั้งไทยและแรงงานต่างด้าวอีกกว่า 800 คน ต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว โดยไม่มีสัญญาณบอกกล่าวล่วงหน้า หรือเรียกลูกจ้างให้รับทราบถึงเหตุผลของการเลิกจ้าง

การเจรจาหาข้อสรุประหว่างตัวแทนนายจ้างและลูกจ้าง มีผู้แทนจากกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 7 กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานกลางร่วมหารือเพื่อหาทางออก โดยสิ่งที่ลูกจ้างกังวลขณะนี้ และต้องการให้นายจ้างเร่งดำเนินการ คือ สิทธิที่พึงได้รับตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องประกันสังคมที่บริษัทยังค้างจ่าย ทำให้พวกเขาไม่มั่นใจว่า จะได้รับสิทธินี้หรือไม่ รวมถึงต้องการให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนส่วนที่เหลือ และเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง 100% ซึ่งนายจ้างรับปากว่า จะจ่ายเงินเดือนลูกจ้างทั้งหมดให้ครบ ในวันที่ 10 เมษายนนี้ ส่วนเรื่องเงินประกันยสังคมจะเร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิตามกฏหมาย ขณะที่การจ่ายค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้

ก่อนหน้านี้ บริษัทสาขาที่จังหวัดนครปฐม ได้ปิดกิจการลงไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยลูกจ้างส่วนหนึ่งถูกโอนย้ายให้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้ แต่สุดท้ายก็ถูกปิดกิจการเช่นกัน และกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 7 เคยเชิญนายจ้าง มาพูดคุยถึงปัญหาการปิดกิจการ แต่ไม่ได้รับการตอบรับและได้ระบุเหตุผลของการปิดกิจการ เพียงว่า ไม่มีออร์เดอร์สินค้าเข้ามายังบริษัท

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานนั้น ในวันพรุ่งนี้เตรียมแผนช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานทั้งหมดแล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม และกรมจัดหางาน มาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และจะให้ลูกจ้างทั้งหมด เขียนคำร้องคร.7 ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยื่นต่อพนักงานในวันที่ 11 เมษายนนี้


กลับขึ้นด้านบน