ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้าเผยปริมาณฝุ่นละอองใน "แม่ฮ่องสอน-เชียงราย" เสี่ยงก่อมะเร็ง

ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้าเผยปริมาณฝุ่นละอองใน "แม่ฮ่องสอน-เชียงราย" เสี่ยงก่อมะเร็ง

ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้าเผยปริมาณฝุ่นละอองใน "แม่ฮ่องสอน-เชียงราย" เสี่ยงก่อมะเร็ง

รูปข่าว : ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้าเผยปริมาณฝุ่นละอองใน "แม่ฮ่องสอน-เชียงราย" เสี่ยงก่อมะเร็ง

ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้าเผยปริมาณฝุ่นละอองใน คุณภาพอากาศในภาคเหนือยังต่ำเกินค่ามาตรฐาน ขณะที่ศูนย์วิจัยภัยพิบัตินิด้า เผยผลวิจัยปริมาณฝุ่นละอองและสารก่อมะเร็งพบ จ.แม่ฮ่องสอนและจ.เชียงราย มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐานถึง 5 เท่า เสี่ยงก่อมะเร็ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัตินิด้า เปิดเผยผลการศึกษาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ในพื้น 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ช่วงปลายปี 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 หลังเกิดวิกฤติหมอกควัน พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในจ.เชียงรายและแม่ฮ่องสอน และ พบสารก่อมะเร็ง 15 ชนิด ปนเปื้อนในอากาศ

ผลการศึกษายังมีข้อเสนอให้ภาครัฐเร่งรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อหยุดการเผาป่าหรือเศษชีวมวลในที่โล่งแจ้ง และเพิ่มโทษ พร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงอันตรายการสูดดมควันไฟ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้านกรมควบคุมมลพิษ มีรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบ 7 จังหวัดคุณภาพอากาศต่ำเกินมาตรฐาน ได้แก่ เชียงใหม่,ลำปาง,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,แพร่, น่าน และจ.พะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดที่มีปัญหาคุณภาพอากาศเฝ้าระวังสถานการณ์และรณรงค์งดการเผาทุกชนิด รวมถึงการการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และพบว่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานหลายวันส่งผลทำให้ประชาชนป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ


กลับขึ้นด้านบน