ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาท

ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาท

ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาท

รูปข่าว : ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาท

ครม.เตรียมพิจารณาเห็นชอบซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาท การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (9เม.ย.56) มีรายงานว่า เลขาธิการสมช.เตรียมรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ขณะที่ต้องติดตามว่าจะมีการเห็นชอบจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี วงเงิน 13,000 ล้านบาทหรือไม่

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีรายงานว่า พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือสมช. เตรียมรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และอาจเป็นไปได้ที่จะหารือถึงกรณีการขายข่าวให้ฝ่ายตรงข้าม

ส่วนวาระการประชุมอื่นๆ อาทิ โครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีจำนวน 3,183 คัน วงเงิน 13,000 ล้านบาท ด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ขอความเห็นชอบร่างกฎก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้าม กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง และกรณีต้องรับโทษจำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งศาล พ.ศ. …


กลับขึ้นด้านบน