สมาพันธ์ครู-พี่เลี้ยงคนพิการ ร้องรัฐ จ่ายค่าแรง300-ป.ตรี15,000 เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น

สมาพันธ์ครู-พี่เลี้ยงคนพิการ ร้องรัฐ จ่ายค่าแรง300-ป.ตรี15,000 เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น

สมาพันธ์ครู-พี่เลี้ยงคนพิการ ร้องรัฐ จ่ายค่าแรง300-ป.ตรี15,000 เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น

รูปข่าว : สมาพันธ์ครู-พี่เลี้ยงคนพิการ ร้องรัฐ จ่ายค่าแรง300-ป.ตรี15,000 เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น

สมาพันธ์ครู-พี่เลี้ยงคนพิการ ร้องรัฐ จ่ายค่าแรง300-ป.ตรี15,000 เหตุค่าครองชีพสูงขึ้น สมาพันธ์ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการแห่งประเทศไทย ยืนหนังสือ เรียกร้องให้รัฐบาลปรับอัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน-ปริญญาตรีได้ 15,000 บาท ชี้ค่าครองชีพสูงขึ้นไม่พอรายจ่าย

นายกิตติชาญ ภูจริต ประธานชมรมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการแห่งประเทศไทยได้ยื่นหนังสือต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมให้ปรับอัตราค่าจ้างประจำส่วนราชการ โดยระบุว่า ตามที่รัฐบาลกำหนด คือ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 9,000 บาท จากที่เคยได้รับจำนวน 5,700 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ขณะเดียวกับรัฐบาลได้มีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 ต่อวัน จึงต้องการเรียกร้องสิทธิ เนื่องจากปัจจุบันมีค่าครองชีพ และรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับลดงบประมาณค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กลง ทำให้ครูพี่เลี้ยงพิการต้องตกงานไปจำนวน 15,000 คน ซึ่งก็เคยยื่นหนังสือเรียกร้องถึงรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ได้ตำแหน่งคืนมากว่า 14,000 อัตรา

ทั้งนี้ กลุ่มสมาพันธ์ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษในทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการอบรมให้ความรู้, ด้านสวัสดิการของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ด้านการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ และการช่วยเหลือดูเด็กร่วมในโรงเรียนและเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะทาง


กลับขึ้นด้านบน