บุคลากร รพ.ชุมชนทั่วประเทศค้าน P4P ร่วมลงชื่อถอด รมว.สธ.

บุคลากร รพ.ชุมชนทั่วประเทศค้าน P4P ร่วมลงชื่อถอด รมว.สธ.

บุคลากร รพ.ชุมชนทั่วประเทศค้าน P4P ร่วมลงชื่อถอด รมว.สธ.

รูปข่าว : บุคลากร รพ.ชุมชนทั่วประเทศค้าน P4P ร่วมลงชื่อถอด รมว.สธ.

บุคลากร รพ.ชุมชนทั่วประเทศค้าน P4P ร่วมลงชื่อถอด รมว.สธ. แพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ รวบรวมรายชื่อเพื่อเตรียมเสนอให้วุฒิสภา ถอดถอน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิด จงใจใช้อำนาจหน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เปิดทางเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจข้ามชาติ หลังเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติปรับลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในโรงพยาบาลชุมชน

แพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศกว่า 500 คน เข้าร่วมแถลงการณ์และกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวคัดค้านไม่เห็นด้วย หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบปรับลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพราะเห็นว่านโยบายนี้ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน ทำให้แพทย์ ทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆขาดขวัญกำลังใจ ขอย้ายและลาออกจากพื้นที่ ไปสู่ตัวเมืองรวมถึงไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ทำให้ขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ

ที่ประชุมยังได้นำเสนอข้อมูล สถิติภาระงานแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กับโรงพยาบาลชุมชนในปี 2555 เปรียบเทียบให้เห็นภาระงาน ของโรงพยาบาลชุมชน ที่ต้องแบกรับภาระงานที่หนักเมื่อเทียบกับอัตราของผู้ป่วยที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนแพทย์ ซึ่งแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนมีเพียง 3,425คน แต่ต้องดูแลประชาชนมากถึง 48 ล้านคน ขณะที่แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปมีมากถึง 8,737 คน ทั้งที่โรงพยาบาลชุมชนมีภาระงานหนักกว่าโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ถึง 8 เท่า

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันลงชื่อในหนังสือเพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอน นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเห็นว่า นพ.0ประดิษฐ มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิด จงใจใช้อำนาจหน้าที่ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เปิดทางเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจข้ามชาติ เข้ามายึดครองตลาดในไทย และทำลายเครือข่ายตรวจสอบการทุจริต ทั้งทางตรงและทุจริตเชิงนโยบายให้อ่อนแอลง เพื่อเปิดทางให้ออกนโยบายและจัดระบบที่เอื้อต่อระบบธุรกิจทางการเมือง และเอกชนให้ง่ายขึ้นในอนาคต

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้(9 เม.ย.) ทางแกนนำพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ จะไปที่พรรคเพื่อไทย เพื่อยื่นหนังสือต่อกรรมการบริหารพรรค ขอให้ถอดถอน นพ.ประดิษฐ ออกจากตำแหน่ง จากนั้นจะไปที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสักการะและกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมรูปพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนและช่วยปกปักรักษา

ส่วนแนวทางหลังจากนี้ แกนนำยืนยันจะเคลื่อนไหวเดินหน้าคัดค้าน ให้ถึงที่สุด จนกว่าจะมีการยกเลิกนโยบายการจ่ายค่าตอบแทบตามผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า แพทย์และทันตแพทย์ จะรวมตัวหยุดงานในช่วงสงกรานต์นี้ แกนนำแพทย์ ยืนยันว่า แพทย์จะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน


กลับขึ้นด้านบน