หลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

หลายพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง หลายพื้นที่ภาคกลางยังได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง หลายคนบอกว่ารุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระชัง หลายพื้นที่ที่ประสบปัญหา เนื่องจากน้ำในคลองแห้งขอด

สภาพภายในคลองนนทรี อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแห้งขอดจากภัยแล้งในปีนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังไม่สามารถเลี้ยงปลาได้ ทำให้หลายคนต้องแบกรับภาระหนี้สิน จากการกู้เงินมาลงทุนก่อนหน้านี้

เช่นเดียวกับผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดอุทัยธานี ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อน และภัยแล้ง ทำให้ปลาทยอยตาย จึงต้องติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนตลอด 24 ชั่วโมง แม้จะทำให้ต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้น

ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ คือ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอด่านช้าง โดยชาวบ้านบอกว่าภัยแล้งปีนี้รุนแรงกว่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตร และสัตว์เลี้ยง


กลับขึ้นด้านบน