เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์ฯแถลงการณ์สนับสนุน P4P เชื่อสร้างระบบมั่นคง-ปชช.ได้ประโยชน์

เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์ฯแถลงการณ์สนับสนุน P4P เชื่อสร้างระบบมั่นคง-ปชช.ได้ประโยชน์

เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์ฯแถลงการณ์สนับสนุน P4P เชื่อสร้างระบบมั่นคง-ปชช.ได้ประโยชน์

รูปข่าว : เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์ฯแถลงการณ์สนับสนุน P4P เชื่อสร้างระบบมั่นคง-ปชช.ได้ประโยชน์

เครือข่ายวิชาชีพการแพทย์ฯแถลงการณ์สนับสนุน P4P เชื่อสร้างระบบมั่นคง-ปชช.ได้ประโยชน์ ภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข ออกแถลงการณ์สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน เชื่อสร้างระบบที่มั่นคงในระยะยาว และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมเสนอกระทรวงสาธารณสุข ออกแบบเกณฑ์วิธีการนับผลงานบนพื้นฐานความเหมาะสมตามแต่ละระดับของโรงพยาบาล

นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา แถลงข่าวร่วมกับ ภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P โดยเห็นว่า หลักการจ่ายค่าตอบแบบนี้ช่วยสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ มิติระหว่างวิชาชีพ และมิติระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบในระยะยาว พร้อมยืนยันว่า ผลสรุปของการทดลองในโรงพยาบาลนำร่องเป็นเวลา 10 ปี ได้ผลดีมากกว่าผลเสีย มีการกระจายค่าตอบแทนให้บุคลากรทุกระดับอย่างครอบคลุม ไม่เหลื่อมล้ำ มีความยืดหยุ่นในเรื่องกรอบเงิน กรอบเวลา วิธีการของแต่ละโรงพยาบาล และให้แต่ละวิชาชีพ ดูแลควบคุมกันเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน แต่งกายชุดดำ ประกาศเจตนารมณ์อาริยะขัดขืนเพื่อคัดค้านการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน โดยเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเช่นเดิม พร้อมขอให้ผู้บริหารของกระทรวงฯ ยุติการให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูล ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในหมู่วิชาชีพ


กลับขึ้นด้านบน