ถึงคิว "หมอ 3 จังหวัดแดนใต้" ร่วมเรียกร้อง "ยกเลิกพีฟอร์พี" และปลด รมว.สาธารณสุข

ถึงคิว "หมอ 3 จังหวัดแดนใต้" ร่วมเรียกร้อง "ยกเลิกพีฟอร์พี" และปลด รมว.สาธารณสุข

ถึงคิว "หมอ 3 จังหวัดแดนใต้" ร่วมเรียกร้อง "ยกเลิกพีฟอร์พี" และปลด รมว.สาธารณสุข

รูปข่าว : ถึงคิว "หมอ 3 จังหวัดแดนใต้" ร่วมเรียกร้อง "ยกเลิกพีฟอร์พี" และปลด รมว.สาธารณสุข

ถึงคิว หลังกลุ่มแพทย์ชนบท ประมาณ 500 กว่าคนได้ไปเรียกร้องให้ปลด นพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกจากตำแหน่ง ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 9 เมษายน ครั้งนี้กลุ่มแพทย์ภาคใต้ก็ได้ออกแถลงการณ์ 3 ข้อสำทับอีกครั้ง

 นพ. รอซาลี   ปัตยะบุตร    ผู้อำนวยการ รพ.รามัน จ.ยะลา และผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ ออกแถลงการณ์เครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้  ฉบับที่ 3  เรื่องย้าย นพ.ประดิษฐ  ออกจากกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตามที่ชมรมแพทย์ชนบท  ทันตแพทย์  เภสัชกรและวิชาชีพสาธารณสุขอื่นๆ รวมทั้งเครือข่ายแพทย์ดีเด่น ศิริราชพยาบาล ได้เสียสละออกมาเคลื่อนไหวโดยไม่หวั่นเกรงอำนาจที่ไม่ชอบ ชี้ให้สังคมเห็นว่าระบบสาธารณสุขของไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนในชนบท จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ

แต่ขณะนี้กำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงภัย  ใกล้ตกเหวเพราะมีหมอที่ไม่เป็นที่ยอมรับของหมอ  ไม่มีประสบการณ์และไม่รู้จักปัญหาสาธารณสุขในชนบท ได้รับแต่งตั้งเป็น รมว.สาธารณสุขเพราะใกล้ชิดกับผู้นำรัฐบาล    และรับจ๊อบทางการเมืองเพื่อทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐให้อ่อนแอ ทำลายเครือข่ายตรวจสอบการใช้อำนาจทุจริตของผู้มีอำนาจ ใช้อำนาจทางการเมืองแต่งตั้ง ข่มขู่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  เข้าแทรกแซงหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบอำนาจออกนโยบายทำลายระบบสาธารณสุขของรัฐในเขตชนบท และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอื้อประโยชน์กับธุรกิจแพทย์พาณิชย์เอกชนและการเมือง  

         
 เพื่อไม่ให้ระบบสาธารณสุขของไทยล่มสลาย ประชาชนในชนบทเดือดร้อน  เครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความเป็นห่วงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้มีการแก้ไขโดยเร็ว พวกเราที่ทำงานอยู่ใน รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชมรมแพทย์ชนบท  ทันตแพทย์ เภสัชกร  วิชาชีพสาธารณสุขอื่น เครือข่ายจังหวัดต่างๆและเครือข่ายแพทย์ดีเด่น ศิริราชพยาบาล และขอเรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคเพื่อไทย เร่งแก้ปัญหาที่ นพ.ประดิษฐ เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้น ดังนี้
 
1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงานหรือ พีฟอร์พี และกลับใช้ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายสำหรับ รพ.ชุมชน เหมือนเดิม ก่อนที่แพทย์ ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานใน รพ.ชุมชน ในพื้นที่ชนบท จะลาออกหรือขอย้ายเข้า รพ.ใหญ่ในเมือง หรือช่วยงานที่กระทรวงฯมากไปกว่านี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในชนบท จนยากที่จะเยียวยา
2.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวขอให้ส่ง นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ ไปร่วมให้บริการ ตรวจรักษาผู้ป่วยในรพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ เพื่อให้มีประสบการณ์และเห็นปัญหาสาธารณสุขที่แท้จริงของพื้นที่ 
3.ขอให้ย้าย หรือ ปลด นพ.ประดิษฐ  สินธวณรงค์ ออกจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทันที
          
ทั้งนี้ เครือข่ายแพทย์ รพ.ชุมชนสามจังหวัดภาคใต้จะร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายอื่นๆ ระบุว่าจะติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ด้วยความอดทน หวังว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องดังกล่าว เพื่อรักษาระบบสาธารณสุขของไทยไม่ให้เสี่ยงกับการล่มสลาย ในที่สุด
 
 


กลับขึ้นด้านบน