หญิงชาวญี่ปุ่นคืนพระพุทธรูปโบราณให้ไทย

หญิงชาวญี่ปุ่นคืนพระพุทธรูปโบราณให้ไทย

หญิงชาวญี่ปุ่นคืนพระพุทธรูปโบราณให้ไทย

รูปข่าว : หญิงชาวญี่ปุ่นคืนพระพุทธรูปโบราณให้ไทย

หญิงชาวญี่ปุ่นคืนพระพุทธรูปโบราณให้ไทย กรมศิลปากรได้รับการประสานจากหญิงชาวญี่ปุ่นผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อขอคืนพระพุทธรูปโบราณ 18 องค์ ให้กับประเทศไทย

นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยถึงการรับแจ้งจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้รับการประสานงานจาก นางโทชิโกะ อุรุชิมะ ชาวญี่ปุ่น ขอส่งคืนพระพุทธรูป 18 องค์ โบราณวัตถุที่ถูกนำออกจากประเทศไทย จากการที่บิดาของสามีเช่าพระพุทธรูปจากร้านขายโบราณวัตถุแห่งหนึ่ง แต่หลังสามีเสียชีวิต ทำให้นางโทชิโกะต้องการคืนพระพุทธรูปให้กับประเทศไทย

ตรวจสอบพระพุทธรูปโลหะทั้ง 18 องค์ เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะผสม ลงรักปิดทอง แต่ 2 องค์ ถูกทาทับสีใหม่ เป็นกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ 10 องค์ อีกกลุ่มเป็นกลุ่มพระพุทธรูปครองจีวรลายดอก ซึ่ง อธิบดีกรมศิลปากร ระบุว่าเป็นโบราณวัตถุของแท้ดั้งเดิม ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษด้านศิลปกรรม และฝีมือช่างไทยในอดีต จัดเป็นพุทธศิลปะแบบพระราชนิยม ในสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่ 24-25 หรือประมาณช่วงรัชกาลที่ 3-5 ซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก เหลืออยู่ไม่มากนักตามวัดต่าง ๆ

ทั้งนี้ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ว่าจ้างและบรรจุหีบห่อ เพื่อขนส่งพระพุทธรูปทั้งหมดทางเรือจากประเทศญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยนำเก็บรักษาที่คลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองห้า จ.ปทุมธานีแล้ว


กลับขึ้นด้านบน