แพทย์เสียงแตก สนับสนุน-ต่อต้านมาตรการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามภาระงาน

แพทย์เสียงแตก สนับสนุน-ต่อต้านมาตรการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามภาระงาน

แพทย์เสียงแตก สนับสนุน-ต่อต้านมาตรการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามภาระงาน

รูปข่าว : แพทย์เสียงแตก สนับสนุน-ต่อต้านมาตรการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามภาระงาน

แพทย์เสียงแตก สนับสนุน-ต่อต้านมาตรการการจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามภาระงาน กลุ่มแพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนจำนวนหนึ่ง เคลื่อนไหวคัดค้านการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน พร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลาออกจากตำแหน่ง แต่แพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ระบุว่า เป็นภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข กลับมีความเห็นที่แตกต่างออกไป ออกแถลงการณ์สนับสนุนมาตรการดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่า มาตรการนั้นจะสร้างความมั่นคงในระยะยาว

กลุ่มแพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนจำนวนหนึ่ง เคลื่อนไหวคัดค้านการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับบุคลากรด้านสาธารณะสุข จากแบบเหมาจ่าย เป็นการจ่ายตามภาระงาน หรือ พีโฟร์พี บริเวณพรรคเพื่อไทย วานนี้ (9 เม.ย.) โดยมีการการฉีกกระดาษที่มีรูปใบหน้าของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับ ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมตะโกนขับไล่นายแพทย์ประดิษฐ ให้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมกล่าวปฏิญาณร่วมกันแสดงจุดยืนอารยะขัดขืน เพื่อคัดค้านกรณีดังกล่าว และยืนยันจะเดินหน้าคัดค้านจนกว่าจะยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และมีการยื่นหนังสือต่อนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เพื่อให้ถอดถอนนพ.ประดิษฐ ออกจากตำแหน่ง รวมทั้งร่วมลงชื่อเสนอให้วุฒิสภา ถอดถอน นพ.ประดิษฐ เนื่องจาก มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิด จงใจใช้อำนาจหน้าที่ ขัดรัฐธรรมนูญ เปิดทางเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจต่างชาติ และทำลายเครือข่ายตรวจสอบการทุจริตให้อ่อนแอลง

ก่อนหน้าที่จะมีการรวมตัวไปเคลื่อนไหวที่หน้าพรรคเพื่อไทย กลุ่มแพทย์และทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน ได้ร่วมแถลงการณ์และกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวคัดค้าน เพราะเห็นว่านโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ขาดขวัญกำลังใจ ขอย้ายและลาออกจากพื้นที่ ไปสู่ตัวเมืองและไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ทำให้ขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ โดยขณะนี้มีแพทย์ขอลาออกแล้ว 151 คนในจำนวนนี้ 2คน แสดงเหตุผลชัดเจนว่าเป็นเพราะการปรับลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

ขณะที่แพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง นำโดย นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข แถลงสนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน โดยเห็นว่า หลักการจ่ายค่าตอบแทนแบบนี้ จะช่วยสร้างความสมดุลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ มิติระหว่างวิชาชีพ และมิติระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบในระยะยาว รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานถึงหลักเกณฑ์วิธีการนับผลงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง ออกแบบเกณฑ์วิธีการนับผลงานให้เหมาะสม สะดวกในแต่ละระดับของโรงพยาบาล และเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ขณะที่นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า จะไม่ออกจากตำแหน่งตามการกดดันของเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ โดยบอกว่าไม่ได้ทำผิดอะไร พร้อมกับระบุว่ามีแพทย์เกือบ 3 หมื่นคน ที่สนับสนุนการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน แสดงว่านโยบายดังกล่าว มาถูกทางแล้ว และไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับการเมือง


กลับขึ้นด้านบน