ไทยพีบีเอส พร้อมให้เช่าโครงข่ายระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส พร้อมให้เช่าโครงข่ายระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส พร้อมให้เช่าโครงข่ายระบบดิจิตอล

รูปข่าว : ไทยพีบีเอส พร้อมให้เช่าโครงข่ายระบบดิจิตอล

ไทยพีบีเอส พร้อมให้เช่าโครงข่ายระบบดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียง เพื่อเตรียมพร้อมการรับใบอนุญาตจากกสทช.ที่จะให้ใบอนุญาตได้ในปลายเดือนนี้

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจกับ กับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 เกี่ยวกับการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในกิจการกระจายเสียง เพื่อเตรียมตัวให้ผู้ได้รับใบอนุญาตโครงข่าย หรือเน็ตเวิร์ค เช่น สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ,อสมท. ,ช่อง 11 ขอเช่าใช้โครงข่ายดิจิตอลร่วมกันได้ โดยผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมด ซี่งจะทำลดต้นทุนประกอบกิจการ โดยไทยพีบีเอส นับว่าเป็นสถานีที่มีความพร้อมมากที่สุด ในการให้เช่าโครงข่าย โดยมีด้วยกัน 35 สถานีฐานทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นหลังจากทาง กสทช.มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายให้ในช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้ ส่วนราคาค่าเช่า นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ ระบุว่า จะให้เป็นไปตามกลไกการแข่งขันของตลาด แต่หากมีราคาค่าเช่าแพง กสทช.อาจต้องควบคุมภายหลัง

ส่วนความคืบหน้าการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการทำงานของกสทช.ซึ่งมีความล่าช้าเกือบ 2 ปี ขณะนี้ วุฒิสภา คัดเลือกผู้เหมาะสมแล้ว จำนวน 5 คน เป็นนายทหารยศ"พลเอก" 2 นาย ได้แก่ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาค 2 และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม ส่วนอีก 3 คน ได้แก่ นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และอดีตวิศวกรเครือล๊อกซเลย์และเทเลคอมเอเชีย ,นายพิชัย อุตมาภินันท์ อดีต สมาชิกวุฒิสภาประเภทสรรหา และนายประเสริฐ อภิปุญญา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กสทช. โดยนายประเสริฐ เตรียมลาออกจากตำแหน่งรองเลขาธิการกสทช. และอนุกรรมการกสทช. รวมเกือบ 10 ชุด ปลายสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ปี 2553 ,กรรมการฯ มีวาระ 3 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการบริการงานของ กรรมการกสทช. 11 คน รวมถึงสำนักงาน และเลขาธิการ กสทช. ,กรรมการตรวจสอบฯ ไม่มีอำนาจยื่นถอดถอนกสทช. แต่สามารถทำความเห็นเสนอให้วุฒิสภาประกอบการลงมติยื่นถอดถอนกรรมการกสทช.ได้


กลับขึ้นด้านบน