สุวรรณภูมิซักซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดนก ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษ

สุวรรณภูมิซักซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดนก ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษ

สุวรรณภูมิซักซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดนก ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษ

รูปข่าว : สุวรรณภูมิซักซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดนก ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษ

สุวรรณภูมิซักซ้อมแผนเฝ้าระวังไข้หวัดนก ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษ สนามบินสุวรรณภูมิ ยังไม่ใช้มาตรการพิเศษในการดูแล และตรวจสอบผู้โดยสาร หลังพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ในจีน ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 7 คน

น.ส.วิไลวรรณ นัดวิไล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยติดเชื้อดังกล่าว จึงยังไม่ใช้มาตรการพิเศษมาดูแล แต่หากพบว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดนก พร้อมจะติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือตรวจร่างการผู้โดยสาร พร้อมระบุว่าได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และมีการซ้อมแผนรับมือเพื่อเฝ้าระวังโรคดังกล่าว โดยที่สนามบินจะมีศูนย์ควบคุมโรคระหว่างประเทศ คอยตรวจตราอย่างใกล้ชิด

ด้านนายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่าโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 เข้ามาในไทย ผ่านทางนักท่องเที่ยว ยังเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคจากคนสู่คน ซึ่งจากความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาด ได้เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกทั่วประเทศ รวมถึงนกอพยพ จำนวน 150,000 ตัวอย่าง ขณะนี้ยังไม่พบเชื้อไข้หวัดนกทั้งสายพันธ์เดิม หรือสายพันธ์ใหม่ แต่อย่างใด


กลับขึ้นด้านบน