"เอดีบี"ชี้ศก.ไทยปี 56 โต 4.9% จากแรงกระตุ้นการบริโภคในประเทศ-การลงทุน

"เอดีบี"ชี้ศก.ไทยปี 56 โต 4.9% จากแรงกระตุ้นการบริโภคในประเทศ-การลงทุน

"เอดีบี"ชี้ศก.ไทยปี 56 โต 4.9% จากแรงกระตุ้นการบริโภคในประเทศ-การลงทุน

รูปข่าว : "เอดีบี"ชี้ศก.ไทยปี 56 โต 4.9% จากแรงกระตุ้นการบริโภคในประเทศ-การลงทุน

ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศ และการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลจะเป็นปัจจัยหนุนให้ขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 4.9 ขณะที่เศรษฐกิจในเอเชียจะขยายตัวกว่าร้อยละ 6.6

นางลัษมณ อรรถาพิช เศรษฐกรอาวุโส สำนักงานผู้แทนประเทศไทย ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือเอดีบี ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยายตัวกว่าร้อยละ 4.9 ได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชนและรัฐบาล ในการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท

ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท เป็นประเด็นหนึ่งนักลงทุนสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งหากเป็นไปตามแผน จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี แต่หากล่าช้าก็จะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น ซึ่งการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะมีผลต่อหนี้สาธารณะของประเทศ พร้อมกันนี้เอดีบีเเนะนำว่ารัฐบาลควรหาแนวทางการเพิ่มรายได้ เช่น การเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม

เอดีบี ประเมินว่า ปี 2556 เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะเติบโตที่ร้อยละ 6.6 โดยเกิดจากการบริโภคของภาคเอกชน และการค้าระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งการดำเนินเศรษฐกิจในเอเชียเป็นแบบเปิด ดังนั้นประเทศอาเซียนต้องหารือนโยบายด้านต่างๆ และดำเนินการให้เป็นทิศทางเดียวกัน เช่น กระแสเงินทุนไหลเข้า ควรต้องประสานงานด้านนโยบายการเงินเงินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องติดตามคือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดน และประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ยังมีความตึงเครียดอยู่


กลับขึ้นด้านบน