รองพ่อเมืองสงขลาชี้ “พลเมืองเด็ก” คือความหวังของคนสงขลา

รองพ่อเมืองสงขลาชี้ “พลเมืองเด็ก” คือความหวังของคนสงขลา

รองพ่อเมืองสงขลาชี้ “พลเมืองเด็ก” คือความหวังของคนสงขลา

รูปข่าว : รองพ่อเมืองสงขลาชี้ “พลเมืองเด็ก” คือความหวังของคนสงขลา

รองพ่อเมืองสงขลาชี้ “พลเมืองเด็ก” คือความหวังของคนสงขลา สงขลาฟอรั่มและมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกันจัดแสดงผลงานเยาวชน “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพเด็ก ๆ เยาวชนชาวสงขลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เยาวชนชาวสงขลากว่า 150 คน ได้มาร่วมกันเพื่อจัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในงาน “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา (The Young Citizen)”  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมชื่นชมกับผลงานของน้อง ๆ  เยาวชน เมื่อเร็วๆ นี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าได้มาเห็นผลงานและรับฟังการนำเสนอผลงานของกลุ่มเยาวชนทั้ง 22 โครงการในครั้งนี้แล้วนอนตายตาหลับ เพราะเชื่อมั่นว่า จากนี้ไปจังหวัดสงขลาที่เคยถูกจัดอันดับว่าเป็น 1 ใน  10 จังหวัดที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยจะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อการทำงาน และทำให้จังหวัดสงขลากลายเป็นจังหวัดที่น่าอยู่เหมือนในอดีต และในฐานะรองพ่อเมืองก็ยินดีที่จะรับช่วงการสนับสนุนการกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มเยาวชนหากผ่านพ้นระยะเวลา 3 ปีของการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล  
“แม้ โครงการทั้ง 22  โครงการจะเป็นเพียงหน่ออ่อน หรือเป็นต้นกล้า แต่ก็ทำให้คนสงขลามีความหวัง และการที่สงขลาฟอรั่ม และมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ขึ้น  ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัด มองว่าเด็กกลุ่มนี้คือความหวังของชาวสงขลา  ที่จะสามารถขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาต่อไปได้ในอนาคต เพราะโครงการ ๆ ที่เด็ก ๆ ทำนั้นมีหลายเรื่อง หลายประเด็นซึ่งบางประเด็นก็เป็นปัญหาของสงขลาจริง ๆ และดีใจที่เด็ก ๆ มองเห็นปัญหาและไม่นิ่งดูดาย”   
รองผู้ว่าราชาการจังหวัดยังบอกอีกว่า ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งสำหรับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม และมองว่าหากสามปีผ่านไป สงขลาฟอรั่มหมดสัญญากับมูลนิธิสยามกัมมาจล ทางจังหวัดก็ยินดีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวสำหรับโครงการ “พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา”  ซึ่งเป็นปีแรกที่มูลนิธิสยามกัมมาจลได้สนับสนุนให้สงขลาฟอรั่มภายใต้การนำของนางพรรณิภา โสตถิพันธ์ ผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างสำนึกเรื่องความเป็นพลเมือง เนื่องจากสงขลาฟอรั่ม ทำงานเกี่ยวกับเด็กมาโดยตลอด แต่ก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น เนื่องจากไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน เมื่อได้พูดคุยกับมูลนิธิสยามกัมมาจลซึ่งสนใจในเรื่องการส่งเสริมพลเมืองเยาวชนเหมือนกัน จึงร่วมกันจัดโครงการพลังพลเมืองเยาวชน หรือ The Young Citizen ขึ้น
 
 


กลับขึ้นด้านบน