ลูกจ้าง บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าร้องรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยแรงงาน

ลูกจ้าง บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าร้องรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยแรงงาน

ลูกจ้าง บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าร้องรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยแรงงาน

รูปข่าว : ลูกจ้าง บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าร้องรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยแรงงาน

ลูกจ้าง บ.ตัดเย็บเสื้อผ้าร้องรัฐ หลังนายจ้างเบี้ยวเงินชดเชยแรงงาน วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในการเจรจาจ่ายค่าชดเชยระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ของบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ย่านบางขุนเทียน ทำให้ลูกจ้างต้องไปยื่นคำร้องทุกข์ ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปในการเจรจาจ่ายค่าชดเชยระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ของบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ย่านบางขุนเทียน ทำให้ลูกจ้างต้องไปยื่นคำร้องทุกข์ ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลูกจ้างกว่า 250 คน ของบริษัท มาสเตอร์พีซ การ์เม้นท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ย่านบางขุนเทียน ยื่นแบบคำร้อง คร.7 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 ต่อพนักงานกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 7 กระทรวงแรงงาน หลังไม่ได้ข้อสรุปจากนายจ้าง หลังเจรจาร่วมกันมาแล้ว 2 ครั้ง

ขณะที่วันนี้บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ประสานงานมาเจรจาแทน โดยลูกจ้างยืนยันให้นายจ้าง จ่ายค่าชดเชยเต็มอัตราตามอายุงาน แต่นายจ้าง ยืนยันจ่ายได้ร้อยละ 75 และขอแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด หลังขายทรัพย์สิน และได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว คาดว่าจะจ่ายงวดแรกได้ในเดือนพฤษภาคม แต่ลูกจ้างไม่มั่นใจว่าจะได้รับเงินตามที่นายจ้างระบุ

ในส่วนของแรงงานต่างด้าว กว่า 500 คน ได้ขอรับเงินชดเชยเพียงแค่ 1 เดือน และส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับประเทศตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า

โดยคนงานจำนวน 29 คน ได้รับข้อเสนอเงินชดเชยเพียง 1 เดือน เหมือนกับแรงงานต่างด้าวอีกกว่า 500 คน

ด้านนายอุดมศิลป์ ลบล้ำเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 7 เแนะนำให้ลูกจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนว่างงาน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ และเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าด้วย

และหลังจากนี้ กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะทำหนังสือเชิญนายจ้าง เพื่อให้มาชี้แจงกรณีการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย จะใช้เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จ่ายเงินเดือน และเงินชดเชยให้พนักงานไปก่อน และจะทวงคืนจากบริษัทในภายหลัง


กลับขึ้นด้านบน