สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์-ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง

สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์-ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง

สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์-ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง

รูปข่าว : สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์-ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง

สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์-ผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง กระทรวงสาธารณสุข สั่งเฝ้าระวังไข้หวัดนก 2 สายพันธุ์ รวมถึงผู้ป่วยโรคปอดปวมรุนแรงทุกคน ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งได้เตรียมพร้อมมาตรการรับมือไว้แล้ว และยังไม่ห้ามการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย

แม้ประเทศไทย ยังไม่พบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 และเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในประเทศติดต่อกันมาเกือบ 7 ปี แต่เพื่อความไม่ประมาท กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งเฝ้าระวังการติดเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ์

โดยเฉพาะผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง ทุกคนต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้าน นกป่า นกธรรมชาติ ที่ตายผิดปกติ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมเตรียมระบบการตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการ และการดูแลรักษา โดยให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์โรคกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลทั่วโลกในขณะนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่จากคนสู่คน เป็นเพียงการติดจากสัตว์สู่คน และได้สำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ไว้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และสำรองไว้ส่วนกลางประมาณ 4 ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังไม่มีข้อห้าม การเดินทางไปต่างประเทศที่มีรายงานผู้ป่วย และมีคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันไข้หวัดนก

ทั้งการรับประทานเนื้อสัตว์ปีกและไข่สุก หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตาย ไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกิน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหลังสัมผัสสัตว์ปีก หากมีไข้ ไอ ปวดเมื่อย และเคยสัมผัสสัตว์ปีก หรือสัมผัสผู้ป่วยปอดบวม ให้แจ้งประวัติการสัมผัสกับแพทย์ผู้รักษา


กลับขึ้นด้านบน