อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณยาง

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณยาง

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณยาง

รูปข่าว : อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณยาง

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณยาง 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่เตรียมต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางร่วมกันอีก 6เดือน เพื่อพยุงราคายางหลังราคายังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย และเชื่อว่าจะไม่กระทบผู้ส่งออกเพราะอยู่ในช่วงที่เกษตรกรปิดการกรีดยางพารา

ประเทศผู้ประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อาจจะต่ออายุมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกยางพาราร้อยละ 10 ออกไปอีก 6 เดือน หลังมาตรการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่าน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ 12 เมษายนนี้ โดยขณะนี้ราคายางพารายังอยู่ระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 120 บาท 

ด้าน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งกระทบกับผู้ส่งออก เนื่องจากเป็นช่วงปิดกรีด และมีปริมาณการส่งออกน้อย

ขณะที่ในส่วนของไทย หากราคายางพาราฤดูกาลใหม่ยังต่ำกว่า กิโลกรัม 80-90 บาท อาจจะต่ออายุมาตรการ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ที่สิ้นสุดไปแล้วเช่นกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา แต่จะปรับลดราคารับซื้อ ไม่ให้สูงเกินกว่าราคาตลาดมากนัก ซึ่งในการจัดงานสัมมนายางพาราอาเซียนและประเทศพันธมิตร ระหว่างวันที่ 10--12 ที่จังหวัดภูเก็ต มีการหารือการพัฒนาเมืองยางหรือ รับเบอร์ซิตี้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ซึ่งไทยและมาเลเซีย จะร่วมกันผลักดันการจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้ที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาง


กลับขึ้นด้านบน