อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งสำรองยาต้านไวรัส เตือนอย่าตื่นตระหนกเชื้อไข้หวัดนกระบาด

อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งสำรองยาต้านไวรัส เตือนอย่าตื่นตระหนกเชื้อไข้หวัดนกระบาด

อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งสำรองยาต้านไวรัส เตือนอย่าตื่นตระหนกเชื้อไข้หวัดนกระบาด

รูปข่าว : อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งสำรองยาต้านไวรัส เตือนอย่าตื่นตระหนกเชื้อไข้หวัดนกระบาด

อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งสำรองยาต้านไวรัส เตือนอย่าตื่นตระหนกเชื้อไข้หวัดนกระบาด กรมควบคุมโรค ยืนยัน ทั่วโลกยังไม่พบการระบาดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 จากคนสู่คน จึงยังไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ทั่วโลกขณะนี้ ยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดจากคนสู่คน เป็นเพียงการติดจากสัตว์สู่คน จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองประชาชน หรือนักท่องเที่ยวตามแนวชายแดน แม้จะอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อาจมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมาก พร้อมระบุ ขณะนี้ได้สำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ ไว้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง และสำรองไว้ส่วนกลางประมาณ 4 ล้านเม็ด ประชาชนจึงไม่ควรตื่นตระหนก แต่อยากให้ระมัดระวังการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด เช่น ประเทศจีน , เวียดนาม และหากจำเป็นต้องเดินทางไปควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก หรือผุ้ป่วยโรคปอดบวม ซึ่งหากไปแล้วเดินทางกลับมามีไข้ ไอ ปวดเมื่อย ให้รีบพบแพทย์ทันที โดยแจ้งประวัติการเดินทาง และการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง ให้แพทย์ผู้รักษารับทราบ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข สั่งเฝ้าระวังการติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 และสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยปอดบวมรุนแรง รวมทั้งสัตว์ปีกที่เลี้ยงตามบ้าน นกป่า นกธรรมชาติ ที่ป่วยตายผิดปกติ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเตรียมระบบการตรวจยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษา พร้อมติดตามสถานการณ์โรคกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด


กลับขึ้นด้านบน