"หมอชูชัย" ชี้นายกแพทยสภา วางตัวไม่เหมาะสม กรณี "พีฟอร์พี"

"หมอชูชัย" ชี้นายกแพทยสภา วางตัวไม่เหมาะสม กรณี "พีฟอร์พี"

"หมอชูชัย" ชี้นายกแพทยสภา วางตัวไม่เหมาะสม กรณี "พีฟอร์พี"

รูปข่าว : "หมอชูชัย" ชี้นายกแพทยสภา วางตัวไม่เหมาะสม กรณี "พีฟอร์พี"

นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการแพทยสภา 3 สมัย กล่าวว่าการที่นายกแพทยสภาออกมาให้ความเห็นและร่วมลงนามในแถลงการณ์ของภาคีเครือข่ายวิชาชีพการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนนโยบายค่าตอบแทนตามภาระงาน (P4P) จะสร้างความขัดแย้งในวิชาชีพมากขึ้นและสร้างความไม่น่าเชื่อต่อสังคมยิ่งขึ้น

 อดีตเลขาธิการแพทยสภากล่าวต่อไปว่า สิ่งที่แพทย์ เภสัชและทันตแพทย์ชนบทคัดค้านนั้น ไม่ใช่หลักการของP4P แต่คัดค้านP4P ของกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาที่แท้จริงคือระบบที่กระทรวงสาธารณสุขออกแบบมา ที่เอาไปผูกกับการปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย จะนำความแตกแยกมาสู่ทีมงานสุขภาพในชุมชนที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมร่วมกับชุมชน จึงทำให้รับเรื่องนี้กันไม่ได้ เพราะความรู้ในปัจจุบันเท่าที่มีการศึกษา P4Pเป็นระบบที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าได้ผล แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลเลยในบางบริบท มีบทเรียนมากมายว่าทำให้เกิดความเสียหายจึงต้องระมัดระวังในการนำเครื่องมือP4P ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน 

 
สิ่งที่สภาวิชาชีพควรทำคือจัดเวทีวิชาการนำเสนอผลการศึกษาP4Pจากทั่วโลกมาพิจารณา แล้วสังเคราะห์จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายน่าจะเหมาะสมกว่ามาออกแถลงการณ์ จึงไม่ทราบว่าเป็นมติของแพทยสภาหรือไม่ หากเป็นมติแพทยสภาก็ควรเปิดเผยเอกสารประกอบการพิจารณาที่นำไปสู่มติดังกล่าวให้สังคมได้รับทราบ และเปิดเผยให้เห็นองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วยว่ามีปลัดกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดี คณบดีคณะแพทย์เป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วย อาจมีคำถามว่าหากเครื่องมือนี้ดีจริงเหตุใดในโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศยังไม่นำมาใช้
 
นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ กล่าวต่อไปว่าตนเป็นกรรมการโดยการเลือกตั้งอยู่เก้าสมัยติดต่อกันแล้วไม่คิดสมัครอีก แต่ยังช่วยทำงานเป็นอนุกรรมการจริยธรรมอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาได้ลาออกเพราะแพทยสภาได้แก้ข้อบังคับจริยธรรมให้มีการโฆษณาหรือส่งเสริมการตลาดการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มากขึ้น จึงได้ลาออก ต่อมาทราบว่าศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูรย์ อึ้งประพันธ์และศาสตราจารย์แสวง เฉลิมวิภาส ได้ลาออกจากที่ปรึกษาด้วยเช่นกัน 


กลับขึ้นด้านบน