ยอดเกณฑ์ทหารปี 2556 คนสมัครกว่าร้อยละ 35

ยอดเกณฑ์ทหารปี 2556 คนสมัครกว่าร้อยละ 35

ยอดเกณฑ์ทหารปี 2556 คนสมัครกว่าร้อยละ 35

รูปข่าว : ยอดเกณฑ์ทหารปี 2556 คนสมัครกว่าร้อยละ 35

ยอดเกณฑ์ทหารปี 2556 คนสมัครกว่าร้อยละ 35 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสรุปภาพรวมการเกณฑ์ทหารประจำปี 2556 มีผู้สมัครเข้าเป็นทหารมากกว่าทุกปี ถึงร้อยละ 35 พร้อมเตรียมทบทวนหามาตรการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นในปีหน้า

พล.ท.วิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดเผยว่าภาพรวมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์ในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าเป็นทหารมากกว่าทุกปีจากเฉลี่ยสมัครร้อยละ 30 เพิ่มเป็นร้อยละ 35 โดยน่าจะมากจาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับจากการเป็นทหาร และมีผู้สมัครเต็มจำนวนกว่า 30 อำเภอ เช่น ที่จังหวัดกาญจนบุรีและรอบกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2557 จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกทหารในจังหวัดชายแดนมากขึ้น หลังเกิดเหตุลอบโจมตีระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กองทัพบก จัดให้มีการตรวจเลือกทหารระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ซึ่งทหารเกณฑ์จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวม 9000 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิทธิต่างๆ ตามที่กองทัพกำหนด โดยปีนี้มีชายไทยเข้ารับการเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ 359,863 คน และมีความต้องการทหารเกณฑ์ 94,480 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมาตามภารกิจและความต้องการของกองทัพ

 


กลับขึ้นด้านบน