อ่างทองจัดงานสงกรานต์ 22 ชุมชน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย

อ่างทองจัดงานสงกรานต์ 22 ชุมชน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย

อ่างทองจัดงานสงกรานต์ 22 ชุมชน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย

รูปข่าว : อ่างทองจัดงานสงกรานต์ 22 ชุมชน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย

อ่างทองจัดงานสงกรานต์ 22 ชุมชน เน้นอนุรักษ์ประเพณีไทย สงกรานต์ 22 ชุมชน จัดขึ้นโดยเน้นการอนุรักษ์ประเพณีไทย อย่างการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นศิริมงคล

งานสงกรานต์ที่ 22 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดอ่างทอง ที่จัดขึ้นโดยเน้นการอนุรักษ์ประเพณีไทยคือ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ส่วนจุดเล่นน้ำวันสงกรานต์ ปีนี้จังหวัดอ่างทอง ยังใช้ถนนสายเสนา-ชันสูตร ตั้งแต่แยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ อำเภอเศษชัยชาญ หรือ ถนนข้าวสุก โดยไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปบริเวณดังกล่าว และจะปิดถนนตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนนี้

เช่นเดียวกับที่จังหวัดปทุมธานี ชาวตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ โดยใช้รถกระแทะลากข้าวของชาวนา ที่ว่างเว้นจากการทำนามาร่วมกิจกรรมของชุมชนสร้างความสามัคคี โดยไม่ใช้รถกะบะบรรทุกเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ร่วมสร้างสีสันด้วยการแต่งกายชุดโบราณรณรงค์การเล่นสงกรานต์ปลอดภัย และใช้รถถูกกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ


กลับขึ้นด้านบน