ตีความคดีปราสาทพระวิหาร .... แผนที่ระวางดงรัก

ตีความคดีปราสาทพระวิหาร .... แผนที่ระวางดงรัก

ตีความคดีปราสาทพระวิหาร .... แผนที่ระวางดงรัก

รูปข่าว : ตีความคดีปราสาทพระวิหาร .... แผนที่ระวางดงรัก

ตีความคดีปราสาทพระวิหาร .... แผนที่ระวางดงรัก โดย เสริมสุข กษิติประดิษฐ์

 ระหว่างการพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี 2505 แผนที่ระวางดงรัก ที่รู้จักกันในชื่อ Annex one หรือแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน เป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ต่อสู้ในคดีปราสาทพระวิหาร ก่อนที่ศาลจะตัดสินเมื่อ15 มิถุนายน ปี 2505 ให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา ในต้นสัปดาห์หน้า แผนที่ระวางดงรักจะยังคงเป็นเอกสารสำคัญที่กัมพูชาใช้ในการต่อสู้ในคำร้องขอตีความคำตัดสินปี 2505 เพื่อให้ศาลกำหนดเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหารตามที่กัมพูชาร้องขอ

 
แผนที่ระวางดงรัก หรือ annex one จัดทำโดยกรรมการฝ่ายฝรั่งเศส ในคณะกรรมการผสมปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศสชุดแรก  ซึ่งได้รับคำร้องขอจากรัฐบาลไทยให้ทำแผนที่ี่ตามรายละเอียด
ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส ปีคริสตศักราช 1904  ใช้สันปันน้ำบนเทือกเขาดงรักเป็นเส้นเขตแดน
 
แผนที่ annex one หรือที่รู้จักในอีกชื่อเรียกว่า แผนที่ฝรั่งเศส อัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสน  ถูกพิมพ์แจกจ่ายในปี 1908หลังคณะกรรมการปักปันผสมชุดแรก สิ้นสุดการทำหน้าที่ในปี 1907  และเป็นเหตุให้ศาลตั้งข้อสังเกตในคำตัดสิน ถึงความถูกต้องของตัวแผนที่ เนื่องจากไม่ได้รับการรับรอง จากคณะกรรมการปักปันผสมชุดแรก 
 
นอกจากนี้ ศาลยังตั้งข้อสงสัยต่อแนวเขตในแผนที่ฝรั่งเศส ว่าเป็นไปตามการสำรวจของคณะกรรมการชุดแรกหรือไม่
 
ส่วนแนวเขตแดนในแผนที่ฝรั่งเศส  จะทำให้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรของไทย ตกอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา กัมพูชาใช้แผนที่ของฝรั่งเศสเป็นหลักฐานสำคัญ ในการสู้คดีปราสาทพระวิหาร เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ขณะที่ฝ่ายไทยไม่เคยยอมรับความถูกต้องของแผนที่ดังกล่าว
 
สำหรับ ในการต่อสู้คดีตีความคำพิพากษาสัปดาห์หน้า  ที่วังสันติภาพ ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารสำคัญ เพื่อชี้แจงและหักล้างคำร้องกัมพุชาที่ขอให้ศาลใช้แผนที่ฝรั่งเศส กำหนดเขตแดนรอบปราสาท ซึ่งทีมทนายความไทยเห็นว่า เป็นเรื่องที่ขาดข้อเท็จจริงรองรับ
 


กลับขึ้นด้านบน