"ฝ่านค้าน" ชี้ประชุมรัฐสภาแก้รธน.ใหม่ ไม่คาดหวังเปลี่ยนกรอบแปรญัตติได้

"ฝ่านค้าน" ชี้ประชุมรัฐสภาแก้รธน.ใหม่ ไม่คาดหวังเปลี่ยนกรอบแปรญัตติได้

"ฝ่านค้าน" ชี้ประชุมรัฐสภาแก้รธน.ใหม่ ไม่คาดหวังเปลี่ยนกรอบแปรญัตติได้

รูปข่าว : "ฝ่านค้าน" ชี้ประชุมรัฐสภาแก้รธน.ใหม่ ไม่คาดหวังเปลี่ยนกรอบแปรญัตติได้

นายนริศ ขำนุรักษ์ เลขานุการวิปฝ่ายค้าน ระบุพรรคฝ่ายค้านไม่ได้คาดหวัง ต่อการประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 18 เมษายนนี้ ว่าจะสามารถเปลี่ยนกรอบเวลาแปรญัตติจาก 15 วันเป็น 60 วันตามที่เสนอได้ แต่การเรียกประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง ชี้ให้เห็นว่า ความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของ ประธานและรองประธานรัฐสภาเกิดขึ้นแล้ว

 การเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายนนี้ เพื่อพิจารณาลงมติเลือกกรอบเวลาในการแปรญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รายมาตรา ทั้ง 3 ฉบับ นายนริศ ขำนุรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน กล่าวยอมรับไม่ได้คาดหวังว่า ส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ว.บางส่วน จะลงคะแนนเสียงเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อเสนอของฝ่ายค้าน ในการแปรญัตติ 60 วันได้ หลังส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.บางส่วนเสนอแปรญัตติภายใน 15 วัน

 
แต่เลขานุการวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า การเรียกประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง อาจทำให้ส.ว.บางส่วน หันมาสนับสนุนข้อเสนอของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เนื่องจากพฤติการณ์การประชุมร่วมรัฐสภาที่ผิดพลาด ชี้ให้เห็นแล้วว่า ประธานและรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ผิดพลาดไปแล้ว และด้วยเหตุผลนี้ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เตรียมจะทวงถามความรับผิดชอบจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์และนายนิคม ไวยรัชพานิช ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น


กลับขึ้นด้านบน