มจธ. ติดโผ Times จัดอันดับ "มหาวิทยาลัยดีที่สุด" ในเอเชีย

มจธ. ติดโผ Times จัดอันดับ "มหาวิทยาลัยดีที่สุด" ในเอเชีย

มจธ. ติดโผ Times จัดอันดับ "มหาวิทยาลัยดีที่สุด" ในเอเชีย

รูปข่าว : มจธ. ติดโผ Times จัดอันดับ "มหาวิทยาลัยดีที่สุด" ในเอเชีย

มจธ. ติดโผ Times จัดอันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ King Mongkut’s University of Technology Thonburi เป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับดีที่สุด คืออันดับที่ 55 ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งติดโผอยู่ในลำดับที่ 61และ 82

  การจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียของ The Asia University Rankings 2013 Top 100 หรือการจัดอันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ประจำปี 2012-2013 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของนิตยสาร Times Higher Education ประเทศอังกฤษ  โดยในปีนี้ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ King Mongkut’s University of Technology Thonburi เป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับดีที่สุด คืออันดับที่ 55 ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งติดโผอยู่ในลำดับที่ 61และ 82  ตามลำดับ ทำให้ มจธ. ขึ้นแท่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทยในขณะนี้  

 
สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-5 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียได้แก่ อันดับที่ 1 University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น  อันดับที่ 2 National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์  อันดับที่ 3 The University of Hong Kong ประเทศฮ่องกง  อันดับที่ 4 Peking University ประเทศจีน และอันดับที่ 5 Pohang University of Science and Technology  ประเทศเกาหลีใต้
 
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยหลังทราบรายงานข่าวจากรอยเตอร์ว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าว ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ มจธ.อีกครั้งว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ เนื่องจากในช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา Times Higher Education World University Rankings ก็เพิ่งจัดอันดับให้ มจธ.ติดโผเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในกลุ่มอันดับที่ 351- 400
 
ในครั้งนี้  มจธ. อยู่ในอันดับที่ 55 จาก100 อันดับ จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย Times Higher Education Asia University Rankings ปี 2012-2013 ซึ่งรวมถึงประเทศตุรกี และประเทศในตะวันออกกลาง ก็สร้างความยินดีและความภาคภูมิใจอีกครั้งแก่บุคลากรของ มจธ. ที่ทำงานด้วยความทุ่มเทมาตลอดไม่ใช่แค่ 1-2 ปีที่เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมการจัดอันดับของ Times Higher Education  Asia University Rankings แต่มจธ.สั่งสมงานวิจัยมากว่า 30 ปี มีนักวิจัยฝีมือเยี่ยมจำนวนมาก มีทีมนักวิจัยที่ดี และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างยอดเยี่ยม  ซึ่งนำไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมา มจธ.เน้นการทำงานที่มีความหมายกับสังคมและประเทศ ผลิตงานวิจัยที่อยู่บนบริบทของประเทศไทย แต่มจธ เน้นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
อธิการบดี มจธ.กล่าว เป้าหมายของ มจธ. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดอันดับที่ดี แต่สิ่งที่ มจธ.เน้นและมีนโยบายอย่างชัดเจนนั่นคือการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพ  เราต้องการสร้างงานวิชาการและงานวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อแวดวงวิชาการ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม และผลของการจัดอันดับในครั้งนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ มจธ. พยายามสร้างเกณฑ์การทำงานด้านวิจัยและวิชาการมาตลอด แม้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 
 
แต่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เรามี จะเห็นว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันได้กับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ให้พัฒนาผลงานที่ดีมีคุณภาพต่อไป  โดยเป้าหมายงานสอนและงานวิจัยงานวิชาการของ มจธ.ไม่ได้มีขีดจำกัดอยู่แค่เพียงในระดับเอเชีย หรืออาเซียนเท่านั้น แต่เราต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาเรามีนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมใช้ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เน้นการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เน้นความเข้าใจเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ที่ต่างไปจากเดิม คือ ต้องไม่สร้างงานที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในทางกลับกันหากแต่ต้องช่วยกันสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย ของ Times Higher Education Asia University Rankings ใช้เกณฑ์เดียวกันกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก คือ การวัดจากคุณภาพการสอน 30 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพงานวิจัย 30%  งานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิง 30% International Outlook หรือ ความเป็นสากล 7.5% และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม 2.5 % 
 
เป็นปีแรกที่ มจธ.ได้รับเชิญจาก Times Higher Education ให้เข้าร่วมในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกและเอเชีย และสามารถคว้าอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย
 


กลับขึ้นด้านบน