สภาอุตฯ สำรวจค่าแรง 300 กระทบเอสเอ็มอีปานกลาง ถึงขาดทุน

สภาอุตฯ สำรวจค่าแรง 300 กระทบเอสเอ็มอีปานกลาง ถึงขาดทุน

สภาอุตฯ สำรวจค่าแรง 300 กระทบเอสเอ็มอีปานกลาง ถึงขาดทุน

รูปข่าว : สภาอุตฯ สำรวจค่าแรง 300 กระทบเอสเอ็มอีปานกลาง ถึงขาดทุน

สภาอุตฯ สำรวจค่าแรง 300 กระทบเอสเอ็มอีปานกลาง ถึงขาดทุน หลังรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ออกสำรวจสมาชิก ซึ่งพบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ปานกลางถึงขาดทุน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำรวจความคิดเห็นสมาชิกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี พบว่า หลังรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 80 ได้รับผลกระทบปานกลาง ถึงขาดทุน ขณะที่ร้อยละ 23 ขาดสภาพคล่อง และร้อยละ 10 อาจถึงขั้นปิดกิจการ หากยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม

แม้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 58 ระบุว่า สามารถประคองธุรกิจได้ แต่ก็ต้องลดพนักงาน, ทำงานล่วงเวลา และสวัสดิการ ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 26 มีแนวคิดย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา, พม่า และลาว

ด้านนายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า สถานประกอบการที่มีปัญหา จะเริ่มปิดตัวลงในไตรมาส 2 ปีนี้ แต่จะไม่กระทบกับแรงงานมากนัก เพราะปัจจุบันโรงงานขนาดใหญ่ยังขาดแคลนแรงงาน และยังมีโรงงานต่างชาติซึ่งเตรียมลงทุนในไทย

ผลการสำรวจระบุด้วยว่า แม้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ร้อยละ 50 เห็นว่า ไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ ต้องการให้ชดเชยส่วนต่างของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือสภาพคล่อง ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่ธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถเข้าได้ถึงจริง


กลับขึ้นด้านบน