กรมวิชาการเกษตรชี้ปีนี้"ราคายาง"ขึ้น-แนะรัฐฯเร่งแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า

กรมวิชาการเกษตรชี้ปีนี้"ราคายาง"ขึ้น-แนะรัฐฯเร่งแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า

กรมวิชาการเกษตรชี้ปีนี้"ราคายาง"ขึ้น-แนะรัฐฯเร่งแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า

รูปข่าว : กรมวิชาการเกษตรชี้ปีนี้"ราคายาง"ขึ้น-แนะรัฐฯเร่งแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า

กรมวิชาการเกษตรชี้ปีนี้ แม้ปีนี้จะมีการลงนามซื้อขายยางพาราจากไทยเพิ่มขึ้น แต่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่า ไทยยังต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปแทนการขายเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะที่นายกสมาคมยางพาราไทย เชื่ิอว่าราคายางพาราปีนี้ จะปรับสูงขึ้นจากความต้องการใช้ในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว

ปีนี้จะมีการเจรจาลงนามซื้อขายยางมากกว่า 800,000 ตัน ระหว่างผู้ขายไทยกับผู้ซื้อจากประเทศจีน และไต้หวัน แต่นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนางานวิจัยด้านการแปรรูปอุตสาหกรรมในประเทศให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่า ไทยมีความได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาค เนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศมากที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่า ปีนี้ราคายางในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดโลก โดยราคาที่เหมาะสมควรไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรมีต้นทุนที่กิโลกรัมละ 60-70บาท

นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย เชื่อว่า ราคายางปีนี้ จะปรับขึ้นจากความต้องการใช้ในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัว และสัญญาณการสั่งซื้อยางของจีนจากประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับกิโลกรัมละ 100 บาท


กลับขึ้นด้านบน