เปิดตัวเลข "สถานะหนี้สาธารณะ" คงค้าง 5พันกว่าล้านบาท แค่สิ้น ก.พ.2556

เปิดตัวเลข "สถานะหนี้สาธารณะ" คงค้าง 5พันกว่าล้านบาท แค่สิ้น ก.พ.2556

เปิดตัวเลข "สถานะหนี้สาธารณะ" คงค้าง 5พันกว่าล้านบาท แค่สิ้น ก.พ.2556

รูปข่าว : เปิดตัวเลข "สถานะหนี้สาธารณะ" คงค้าง 5พันกว่าล้านบาท แค่สิ้น ก.พ.2556

เปิดตัวเลข

 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีจำนวน 5,073,976.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.05 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,555,634.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,072,414.05  ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 437,874.37 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 8,053.53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 30,635.55  ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาล หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐเพิ่มขึ้น 24,215.98 ล้านบาท 5,910.77 ล้านบาท และ 1,100 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) ลดลง 591.20 ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้นไม่มีหนี้คงค้าง ทั้งนี้ รายละเอียดและสัดส่วนของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556  


กลับขึ้นด้านบน