กรมการค้าฯลุย"มิลาน" เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารไทย-งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์

กรมการค้าฯลุย"มิลาน" เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารไทย-งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์

กรมการค้าฯลุย"มิลาน" เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารไทย-งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์

รูปข่าว : กรมการค้าฯลุย"มิลาน" เมืองแห่งศิลปะ ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารไทย-งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์

กรมการค้าฯลุย ผลักดันผู้ประกอบการไทย 40 รายเข้าสู่สายตานักออกแบบกว่าร้อยประเทศ ส่งเสริมการค้าภาพรวมเป็นบวก

 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสโลเน่(Salone del Mobile) และนิทรรศการ Slow Hand Design ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองแห่งศิลปะเรืองชื่อระดับโลกว่า เป็นงานส่งเสริมสินค้าไทยเฟอร์นิเจอร์ที่มีผู้ค้ากว่าร้อยประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีการออกแบบดีสู่ตลาดโลก เพื่อแสดงศักยภาพและพลังของการออกแบบครั้งใหญ่ที่สุดในโลกของเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการดีไซน์ โดยมีนางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ

 
“กรมฯได้นำสินค้าของผู้ประกอบการไทย 40 รายเข้าร่วมงาน ภายใต้แนวคิด“THAI-A-SPICE” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาของการปรุงอาหารไทย ซึ่งได้รับการยกย่องจากผู้คนทั่วโลกว่า เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของโลก มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยรสชาติที่จัดจ้าน มีส่วนผสมสมุนไพรและอื่นๆที่หลากหลาย มีอิทธิพลเชื่อมโยงไปสู่งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของใช้บนโต๊ะอาหารของไทยในชีวิตปัจจุบัน ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ มีความประณีตละเอียดอ่อนและจัดจ้านไม่แพ้อาหารไทยเช่นกัน”นาง   ศรีรัตน์ กล่าว 
นางศรีรัตน์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การค้าไทย ได้จัดวางให้สินค้าและบริการได้ถูกยกระดับเป็นสินค้าคุณภาพ มีการออกแบบ สร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมการดำเนินนโยบาย ไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่เข้มแข้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนภูมิของการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบของประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติและส่งผลต่อโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชาติในอนาคตอย่างมีทิศทาง เพราะนอกจากจะส่งเสริมการพัฒนางานออกแบบของไทยให้อยู่ในระดับที่เป็นสากลและมีผลต่อการสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้นในตลาดโลกแล้ว ยังแสดงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบจากภูมิปัญญาดั่งเดิมในงานหัตถกรรม อันมีส่วนสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมไทยสู่งานหัตถอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศอย่างสูงอยู่ในปัจจุบัน และเสริมสร้างให้อัตลักษณ์ของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับและแพร่กระจายออกไป แลมีอิทธิพลต่อความต้องการของตลาดโลกและวงการออกแบบโลกในอนาคต
น.ส.วรรณศรี โชติกะพุกกณะ  ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ มิลาน ประเทศอิตาลี กล่าวว่า การเดินทางครั้งนี้นอกจากเข้าหารือกับสถาบันออกแบบชั้นนำ โดมุส(Dumus Acadermy)แล้ว  ยังจะเข้าหารือกับสถาบัน Polimoda และเยี่ยมชม Caspiglioni Museum, Gosfather Designer Studio ด้วย เพื่อแสวงหาความร่วมมือ สร้างเครือข่ายวัตถุดิบ เทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้ทันกับสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมกันนี้ในช่วง 9-14 เมษายน 2556 ของการจัดงานยังมีการจัดควบคู่กับงานที่เกี่ยวเนื่อง 4 งาน ซึ่งได้กระจายไปทั่วเมืองไปตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองมิลานด้วย อาทิ งานอุปกรณ์ตกแต่งบ้านตั้งแต่สไตล์คลาสิคถึงล้ำสมัย, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แต่งห้องครัว ห้องน้ำ และการจัดแสดงงานออกแบบของดีไซเนอร์ รุ่นใหม่  ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานที่แสดงถึงการประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สถิติการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรก(ม.ค.-ก.พ.)ปี 2556 มีมูลค่า 266 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(43,849 ล้านบาท) หรือ เพิ่มขึ้นกว่า 4% สินค้าสำคัญ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่า 8% เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ยางพารา ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น โดยปี 2555 มีมูลค่าส่งออกรวม 1,420 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(43,849 ล้านบาท) ลดลง 24% 
ส่วนการนำเข้า 2 เดือนแรก มีมูลค่า 391 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(11,899 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นกว่า 23% สินค้านำเข้าสำคัญ คือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ มีมูลค่า 112 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 54% รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ตามลำดับ เป็นต้น โดยปี 2555 มีมูลค่าการนำเข้ารวม 2,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(68,951 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 5%
สำหรับการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป(อียู)ในภาพรวมส่งออก 2 เดือนแรกมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นกว่า10.7% หรือ 3,213 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (96,280 ล้านบาท)  ขณะที่ปีก่อนมีมูลค่า 19,558 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (604,078 ล้านบาท) ลดลง 10.9% โดยปี 2556 ตั้งเป้าหมายการค้าไว้คาดว่า มูลค่าจะใกล้เคียงกับปี 2555 หรือ มีอัตราขยายตัว 0 - 5 % 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน