ธนารักษ์ เปิดให้ชม ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ธนารักษ์ เปิดให้ชม ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ธนารักษ์ เปิดให้ชม ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

รูปข่าว : ธนารักษ์ เปิดให้ชม ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ธนารักษ์ เปิดให้ชม ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ทั้งเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในช่วงหยุดประเพณีสงกรานต์ปี 2556 คนไทยจำนวนมากที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามายังกรุงเทพมหานคร แต่มีส่วนหนึ่งไม่ได้เดินทางไปไหน ดังนั้น เพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กรมธนารักษ์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชม ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่า และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยทรัพย์สินที่จัดแสดงมีทั้งทรัพย์สินประเภทเครื่องยศ ต้นเค้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินตราไทย และเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่น่าสนใจประกอบด้วย

           
 ชฎาพระกลีบ  เป็นเครื่องยศหมวดศิราภรณ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร สำหรับพระมหากษัตริย์ทรง  โดยบางโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานให้พระบรมราชวงศ์ทรงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เป็นพระชฎาลักษณะเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมแกล้าเจ้าอยู่หัวทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเศษเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑
พระธำมรงค์นพรัตน์ เป็นเครื่องราชอิสริยยศ หมวดเครื่องสิริมงคล ทำด้วยทองคำเนื้อสูงอย่างดี ฝังพลอย 9 ชนิด คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และไพฑูรย์ พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ผู้มีบรรดาศักดิ์สูง เพื่อประกอบพิธีการมงคลต่างๆ  ปัจจุบันพระราชทานให้กับผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนพราชวราภรณ์เท่านั้น
 
ดาราไอราพต  นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดวงแรกของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐  เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงพระเกียรติสำหรับประดับที่ฉลองพระองค์ตามประเพณีนิยมในราชสำนักยุโรป ทรงสร้างสำหรับพระองค์ 2 ดวง และสำหรับพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  2  ดวง 
 
เหรียญบรรณาการ เป็นเหรียญกษาปณ์รุ่นแรกของไทย ผลิตด้วยเครื่องจักรผลิตเหรียญใช้แรงงานคนที่สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษได้ส่งมาถวายเป็นราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ผลิตเป็นเหรียญทองคำและเงินตราพระมหามงกุฎ-พระแสงจักร ถือเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นเหรียญที่แสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ของราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษที่มีมาแต่ช้านาน
       
เหรียญเงินพระบรมรูป-ตราไอราพ หรือที่นิยมเรียกว่า “เหรียญหนวด” ผลิตโดยโรงกษาปณ์ประเทศฝรั่งเศส (Monnaie de Paris) เพื่อนำมาใช้หมุนเวียนแทนเงินรุ่นเก่า แต่ยังไม่ทันได้ออกใช้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อน เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเป็นที่ระลึกในงานพระเมรุพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นอกจากทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดสร้างมาแต่โบราณ โดยส่วนใหญ่จัดสร้างขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินยังรวมถึงทรัพย์สินที่จัดสร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบันและอยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ เช่น
เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ  จัดสร้างโดยกรมศิลปากร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในมงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เก็บรักษาไว้ที่สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โดยกรมธนารักษ์ได้รับมอบเครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จากสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖   
ช้างเผือก เป็นสัตว์คู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เป็นช้างเผือกช้างแรกที่มาสู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ผ่านพิธีสมโภขขี้นระวางช้าง ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ 
นายนริศ กล่าวว่า ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าเข้าชม 10 บาท ต่อคน ผู้สูงอายุและนักเรียนในเข้าชมฟรี
 


กลับขึ้นด้านบน