เปิดที่มาคดี"ปราสาทพระวิหาร"

เปิดที่มาคดี"ปราสาทพระวิหาร"

เปิดที่มาคดี"ปราสาทพระวิหาร"

รูปข่าว : เปิดที่มาคดี"ปราสาทพระวิหาร"

เปิดที่มาคดี วันที่ 15 เม.ย.นี้ ทีมกฎหมายและตัวแทนฝ่ายกัมพูชา จะแถลงด้วยวาจากับองค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ที่วังสันติภาพ หรือ Peace Palace ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มตั้งเวลา 15.00- 18.00 น.ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเป็นการแถลงด้วยวาจาในรอบแรก และอีกครั้งช่วงเวลาระหว่าง 20.00 น.จนถึงประมาณ 21.30 น.

ปลายเดือนเมษายน 2554 หลังจากเกิดการสู้รบที่บริเวณปราสาทพระวิหารในเดือนกุมภาพันธ์ รัฐบาลกัมพูชาได้ทำเรื่องร้องเรียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ตีความคำตัดสินในปี 2505 ที่ระบุให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชา แต่ไม่ตัดสินในเรื่องเส้นเขตแดน เป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งกับไทยในพื้นที่ชายแดน

กัมพูชาได้ขอในคำร้องให้ศาลพิจารณาใช้แผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วน 1: 200,000 ซึ่งทำขึ้นในปี ค.ศ.1907 เป็นเส้นเขตแดนรอบปราสาทพระวิหาร กัมพูชาเชื่อว่า ศาลใช้แผนที่ประกอบการพิจารณาในคดี ก่อนมีคำตัดสินให้ปราสาทเป็นของกัมพูชา พร้อมระบุการที่ศาลไม่ตัดสินในเรื่องเขตแดนตามที่ร้องขอ เป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดข้อขัดแย้งในพื้นที่รอบปราสาท

ระหว่างชี้แจงองค์คณะผู้พิพากษา เดือนพฤษภาคมปี 2554 นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ยืนยันรัฐบาลไทยปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลในทุกเรื่อง พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อคำร้องตีความให้พิจารณาเส้นเขตแดนรอบปราสาทแสดงให้เห็นถึงความต้องการเข้าครอบครองพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย และเชื่อว่าการสู้รบบนเขาพระวิหาร มาจากการสร้างสถานการณ์ เพื่ออ้างเป็นเหตุให้ศาลรับคำร้องขอตีความ การเสนอขอตีความหลังศาลมีคำตัดสินแล้วร่วม50ปี เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


กลับขึ้นด้านบน