ยูเอ็นชี้อัฟกานิสถาน "ปลูกฝิ่น" เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดกัน

ยูเอ็นชี้อัฟกานิสถาน "ปลูกฝิ่น" เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดกัน

ยูเอ็นชี้อัฟกานิสถาน "ปลูกฝิ่น" เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดกัน

รูปข่าว : ยูเอ็นชี้อัฟกานิสถาน "ปลูกฝิ่น" เพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดกัน

ยูเอ็นชี้อัฟกานิสถาน รายงานสหประชาชาติระบุว่า การปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกัน และอาจจะสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

แหล่งที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในอัฟกานิสถานจะอยู่ในพื้นที่ของฐานที่มั่นของกลุ่มตอลีบานทางตอนใต้ โดยรายงานสหประชาชาติ ระบุว่า พบการปลูกฝิ่นในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกันโดยเฉพาะในภูมิภาคที่กองกำลังผสมนานาชาตินำโดยสหรัฐฯถอนกำลังทหารออกไป หรืออยู่ระหว่างการเตรียมถอนกำลัง

สหประชาชาติยังไม่มีตัวเลขพื้นที่การปลูกฝิ่นที่แน่ชัดในปีนี้ แต่มีการบ่งชี้ว่าจะสูงกว่า 960,2500  ไร่ ที่มีการปลูกในปี 2555 และกว่า 818,000 ไร่ ในปี 2554

โดยราคาขายฝิ่นที่สูงขึ้นเป็นแรงจูงใจดึงดูดให้เกษตรกรในอัฟกานิสถานปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นด้วย จาก 34 จังหวัดในประเทศมีเพียง 14 จังหวัดเท่านั้นที่ไม่มีการปลูกฝิ่น ขณะที่ทางการได้ส่งกำลังทหารเข้าไปทำลายไร่ฝิ่นในสองจังหวัดใหญ่ที่เป็นแหล่งสำคัญในการปลูกฝิ่น คือ ที่ เฮลมานด์ และกันดาฮาร์ รวมทั้งพยายามหาพืชให้เกษตรกรปลูกทดแทนด้วยจีดีพีของอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้ว มาจากการผลิตฝิ่นร้อยละ 15 คิดเป็นเงิน 600,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน