ขสมก.ร้องรัฐฯ เร่งซื้อ "รถเมล์เอ็นจีวี" ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

ขสมก.ร้องรัฐฯ เร่งซื้อ "รถเมล์เอ็นจีวี" ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

ขสมก.ร้องรัฐฯ เร่งซื้อ "รถเมล์เอ็นจีวี" ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

รูปข่าว : ขสมก.ร้องรัฐฯ เร่งซื้อ "รถเมล์เอ็นจีวี" ชี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

ขสมก.ร้องรัฐฯ เร่งซื้อ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขอให้รัฐบาลดำเนินการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีอย่างเร่งด่วน หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดซื้อ 3,183 คัน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง

รถเมล์ที่ให้บริการอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร เฉลี่ยมีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 10 ปีแล้ว ทำให้การให้บริการไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยปัจจุบันมีรถเมล์ 3,500 คัน แต่ให้ได้เพียง 2700 คัน

นายวีระพงษ์ วงศ์เเหวน เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ระบุว่า รัฐบาลควรเร่งจัดซื้อรถเมล์ใหม่โดยเร็วที่สุด และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดซื้อกว่า 13,000 ล้านบาท สัปดาห์ที่ผ่าน

ซึ่งหากมีรถเมล์ชุดใหม่จะทำให้ภาระด้านเชื้อเพลิงลดลง และมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้จำเป็นต้องปรับเส้นทางการเดินรถด้วย เพราะยังมีบางเส้นทางที่ซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมระบุหลังอนุมัติการจัดซื้อแล้ว คาดว่าภายใน 1 ปีครึ่ง จะสามารถนำรถเมล์ใหม่มาให้บริการได้

ขณะที่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าการกู้เงินให้กับ ขสมก. กู้ต่อ เพื่อซื้อรถเมล์ใหม่ จะบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

การจัดซื้อรถเมล์ชุดใหม่จะทำให้ ขสมก. มีหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังจะหารือกับ ขสมก.อีกครั้ง ในการแก้ไขปัญหาหนี้สะสม และการปรับรูปแบบการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน