รัฐสภาทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล หวังใช้เผยแพร่ข่าว-สร้างความเข้าใจปชช.

รัฐสภาทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล หวังใช้เผยแพร่ข่าว-สร้างความเข้าใจปชช.

รัฐสภาทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล หวังใช้เผยแพร่ข่าว-สร้างความเข้าใจปชช.

รูปข่าว : รัฐสภาทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล หวังใช้เผยแพร่ข่าว-สร้างความเข้าใจปชช.

รัฐสภาทดลองออกอากาศทีวีระบบดิจิตอล หวังใช้เผยแพร่ข่าว-สร้างความเข้าใจปชช. รัฐสภาทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หวังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทดลองการแพร่ภาพออกอากาศจากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองออกอากาศ

ทั้งนี้ รัฐสภาได้ร่วมเป็นพันธมิตรโดยใช้โครงข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลกับบริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งการออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอลของรัฐสภา จะทำให้ประชาชนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านครัวเรือน สามารถรับชมรายการของโทรทัศน์รัฐสภาได้ โดยจะเน้นการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชน โดยจะไม่มีการโฆษณาเพื่อหารายได้ในเชิงพาณิชย์ แต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และความร่วมมือระหว่างรัฐสภากับประชาชน


กลับขึ้นด้านบน