ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก แปรญัตติแก้รธน.ภายใน 15 วัน

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก แปรญัตติแก้รธน.ภายใน 15 วัน

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก แปรญัตติแก้รธน.ภายใน 15 วัน

รูปข่าว : ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก แปรญัตติแก้รธน.ภายใน 15 วัน

ที่ประชุมรัฐสภามีมติเสียงข้างมาก แปรญัตติแก้รธน.ภายใน 15 วัน ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติ 356 ต่อ 19 เสียง เห็นด้วยแปรญัตติแก้รัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน และจะสิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย.2556

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อลงมติกำหนดเวลาการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่.....) พ.ศ........

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติได้เกิดการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ที่เห็นว่าการประชุมวันนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่าดำเนินการถูกต้องตามข้อบังคับ และถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกประการ จึงจะขอมติจากที่ประชุม ทำให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ลุกขึ้นชี้แจงว่า การประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ก่อนปิดการประชุม ประธานรัฐสภาได้รวบรัดตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติภายใน 15 วันทั้งที่องค์ประชุมไม่ครบ และยังมีการเดินหน้าแปรญัตติ จึงถือว่าการกระทำของประธานรัฐสภาขัดต่อข้อบังคับ เพราะเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต

โดยที่ประชุมมีมติ 356 เสียงต่อ 19 เสียง เห็นด้วยให้กำหนดเวลาแปรญัตติแก้รัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 5 เมษายนและสิ้นสุดในวันที่ 19 เมษายน 2556 ขณะที่จำนวนผู้งดออกเสียง 33 เสียง


กลับขึ้นด้านบน