5 พันธมิตรจับมือ จัดทำ "ระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ"

5 พันธมิตรจับมือ จัดทำ "ระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ"

5 พันธมิตรจับมือ จัดทำ "ระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ"

รูปข่าว : 5 พันธมิตรจับมือ จัดทำ "ระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ"

5 พันธมิตรจับมือ จัดทำ กรมประมง กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย แถลงการจัดทำระบบการรับรองการใช้ปลาเป็ดสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ผลักดันให้มีการรับรองการใช้ปลาเป็ดที่ได้จากการทำประมงที่รับผิดชอบเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำ สร้างความเชื่อมั่นทางการค้ากับประเทศต่างๆ

 นายวิมล  จันทรโรทัย  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า กรมประมงได้ดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลผลิตสัตว์น้ำทั้งที่ได้จากการจับจากธรรมชาติและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยการสร้างระบบในการรับรองผลผลิตสัตว์น้ำว่าได้มาโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์สำหรับการประมงทะเล กรมประมง พัฒนาระบบการรับรองแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและวิธีการทำประมงเพื่อรับรองสัตว์น้ำสำหรับใช้เป็นอาหารมาแล้วตั้งแต่ปี  2553 โดยให้ชาวประมงบันทึกข้อมูลในสมุดปูมเรือเพื่อให้ทางการตรวจสอบรับรอง ระบบการรับรองนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผลผลิตประมงของไทย และลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

 
นายวิมล กล่าวว่า ขณะนี้ภาพลักษณ์ของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะกุ้งก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับการประมงทะเลเนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งมีส่วนผสมของปลาป่นที่ทำมาจากปลาเป็ดจากการประมงทะเลไทย หากปลาเป็ดเหล่านี้ได้มาจากการทำประมงที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายไร้การควบคุมและรายรายงาน (IUU)ก็จะถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้า จึงร่วมกันพัฒนาระบบการรับรองให้ครอบคลุมถึงการได้มาและวิธีการทำประมงสำหรับปลาเป็ดที่นำมาทำเป็นอาหารสัตว์ด้วยซึ่งใบรับรองนี้จะถูกใช้เป็นหลักฐานตลอดสายการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคกุ้งไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการเพาะเลี้ยงกุ้งไทยด้วย
 
ด้านนางวิมลพร  ธิติศักดิ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในฐานะที่ดูแลโรงงานปลาป่น "ระบบการรับรองฯ"เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จะช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตปลาป่น อีกทั้งการบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มาช่วยกันส่งเสริมให้ผลผลิตปลาป่นของประเทศไทยมีความสมบูรณ์มากขึ้น
 
ด้านนายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล  นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยกล่าวว่า อาหารสัตว์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยกำลังเป็นที่จับตามองของหลายๆประเทศ ถึงที่มาของวัตถุดิบที่นำเข้าสู่กระบวนการผลิตขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมาบังคับใช้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต-ผลผลิตสัตว์น้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างยิ่ง
 
ด้านนายสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย  นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  กล่าวว่าการผลิต "ปลาป่น" ของไทย ในปัจจุบันร้อยละ 60เป็นการเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และอีกร้อยละ 40 จากการจับจากธรรมชาติ ทั้งสองส่วนสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งวัตถุดิบได้
และสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเป็นระบบอันจะทำให้มาตรฐานกระบวนการผลิตของไทยพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง
 
ด้านนายชินชัย  สถิรยากร  ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า ชาวประมงทุกคนต้องการที่จะอยู่ในระบบที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพราะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวประมงไทยต้องปรับตัวแต่เนื่องจากจำนวนชาวประมงที่มีอยู่มากและมีความหลากหลายก็อาจต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกคน
 
อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดสัมมนาในพื้นที่รอบอ่าวไทย จำนวน 6 จุดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะนำระบบการรับรองวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์มาใช้ในวันที่
 


กลับขึ้นด้านบน