1 ปีรัฐประหาร ลมหายใจของการปรองดอง

1 ปีรัฐประหาร ลมหายใจของการปรองดอง

1 ปีรัฐประหาร ลมหายใจของการปรองดอง

รูปข่าว : 1 ปีรัฐประหาร ลมหายใจของการปรองดอง

1 ปีรัฐประหาร ลมหายใจของการปรองดอง ฟื้นความทรงจำหลังรัฐประหาร 1 ปีของการปรองดองสมานฉันท์ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ติดตามความคืบหน้า "พะเยาโมชั่น" รูปธรรมของกระบวนการการสร้างปรองดองที่ทุก­คนเป็นเจ้าของ 1 ปีรัฐประหาร ขณะที่ "ณาตยา แวววีรคุปต์" สนทนากับ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านสันติวิธี แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ ประเมินความเสี่ยงของหลุมดำแห่งความขัดแย้ง ซึ่ง ศ.ดร.ชัยวัฒน์ให้ทัศนะไว้ว่า "ลมหายใจที่ทำให้การปรองดองมันน่ารื่นรมย์หรือกระทั่งมีชีวิตนั้นมี 2 สาย สายหนึ่งชื่อว่า 'เสรีภาพ' อีกสายหนึ่งชื่อว่า 'ความหวัง' "


กลับขึ้นด้านบน