ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก คาดมาร์จิน ทรงตัว

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก คาดมาร์จิน ทรงตัว

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก คาดมาร์จิน ทรงตัว

รูปข่าว : ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก คาดมาร์จิน ทรงตัว

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยไตรมาสแรก คาดมาร์จิน ทรงตัว ขณะที่ ช่วงที่เหลือของปี ยังมีหลายประเด็นจับตา โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมที่ขยายตัวจากสินเชื่อ

  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าทิศทางรายได้หลักของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในไตรมาสที่ 1/2556 ที่วัดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิประกอบกับรายได้ค่าธรรมเนียม น่าจะมีโอกาสเติบโตประมาณ 15.4%-17.2%   และอยู่ในระดับทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.6%-2.2%  ขณะที่คาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย   ไตรมาสที่ 1/2556 อาจอยู่ในกรอบประมาณ 3.01%-3.04% ใกล้เคียงกับระดับ 3.04% ของไตรมาสที่ 4/2555 และลดลงเมื่อเทียบกับระดับ 3.06% ของไตรมาสที่ 1/2555 อันเนื่องมาจากผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับทรงตัวตลอดตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2555 ถึงปัจจุบัน ทำให้การขับเคลื่อนรายได้ดอกเบี้ยรับต้องอาศัยการปล่อยสินเชื่อเชิงปริมาณสำคัญ 

 
ขณะที่ฝั่งรายจ่ายดอกเบี้ยยังคงถูกกระทบจากผลพวงการแข่งขันระดมเงินฝาก โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2555 ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ขณะในฝั่งของรายได้ค่าธรรมเนียมในไตรมาสที่ 1/2556 คาดว่าน่าจะยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี แม้จะชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ผ่านรายได้ค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม  รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่มีรายรับสอดล้อ'ไปกับการขยายตัวของสินเชื่อ นอกเหนือไปจากแรงเสริมผ่านค่าธรรมเนียมจากการเสนอขายกองทุนรวมผ่านสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ยังรักษาจังหวะการเติบโตได้ดี
          
แนวโน้มของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่เหลือของปี 2556 ยังคงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอันเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์  ซึ่งสอดคล้องไปกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศแกนหลักซึ่งยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในบางจังหวะ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ยูโรโซนและจีน รวมไปถึงทิศทางค่าเงินบาทที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยากจะหลีกเลี่ยง 
 
ขณะที่ประเด็นติดตามสำคัญ คือ ประเด็นด้านแนวโน้มสภาพคล่องที่มีโอกาสทยอยตึงตัวขึ้น จากทั้งความต้องการสินเชื่อจากการใช้จ่ายภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐ ทำให้คาดว่าธนาคารพาณิชย์น่าจะทยอยระดมเงินฝากต่อเนื่อง และประเด็นด้านคุณภาพสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย อย่างไรก็ดี จากแนวทางการดูแลและบริหารจัดการของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด ก็คาดว่าประเด็นด้านคุณภาพสินเชื่อก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการได้


กลับขึ้นด้านบน